23948sdkhjf

Nytt projekt ska samordna transporter till landsbygden

Genom att utnyttja till exempel hemtjänstbilar också för mattransporter kan vi säkra mat- och medicinförsörjningen till gamla och sköra människor på landsbygen.

Coronakrisen har inneburit stora utmaningar för gamla och sköra personer, som uppmanas att stanna hemma och inte själva kan besöka affärer och apotek. I storstadsområden kan man få hemleverans av matkassar och apoteksvaror, men på landsbygden är det svårare. 

Ett nystartat Vinnova-projekt letar nu efter effektiva och miljövänliga lösningar genom att samordna mat- och medicinleveranser med andra transporter. Mora, Orsa och Herrljunga är testpiloter i projektet.

– Transportvolymerna räcker helt enkelt inte till för att ge lönsamma leveranstjänster på landsbygden. Därför måste man hitta andra lösningar och utnyttja kapacitet i andra transporter som redan finns. Vår hypotes är att det går att skapa effektiva och miljövänliga hemleveranser men det krävs lite nya tankesätt och samordning mellan olika aktörer, säger Åsa Hult, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet kommer man att bygga vidare på hemleveranslösningar som har tagits fram under coronakrisen. I Orsa kommun bygger leveranserna till exempel på frivilliga insatser av kommunens invånare.

– Lösningarna i kommunerna har tagits fram som krisåtgärder och behöver därför vidareutvecklas för att öka transporternas effektivitet och långsiktiga hållbarhet. Fler aktörer än i dag kan också involveras, som restauranger och butiker, säger Åsa Hult.

Målet är också att utnyttja transporter som redan finns i kommunerna, till exempel via de bilar som levererar mat till kommunernas verksamheter, färdtjänst och kollektivtrafik.

Erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas i en handbok med rekommendationer och förslag på arbetssätt som kan stötta kommuner och regioner i detta arbete. Lösningarna är tänkta att fungera även för hemleveranser på landsbygd i stort, inte bara under denna kris.

I projektet som finansieras av Vinnova deltar IVL, SKR; Sveriges kommuner och regioner, Orsa kommun, Mora kommun, Fokus Herrljunga AB, Dalatrafik och Freelway AB.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.094