23948sdkhjf

Best tar hand om akuttransporter

Best transport har vunnit en offentlig upphandling och därmed fått fortsatt förtroende av Medicarrier, Region Stockholms logistik- och transportföretag, att utföra brådskande budtransporter för Region Stockholm.

Uppdraget pågår dygnet runt och omfattar cirka 200 sjukvårdstransporter per dygn, av bland annat läkarlag, organ, medicinska prover och utrustning, till och från sjukhus, apotek och regionens övriga verksamheter.

– Vi har sedan många år ett mycket väl fungerande samarbete med Best transport gällande budtransporter inom Region Stockholm. Efterfrågan på nischade transporter där det ställs höga krav på förmågor och regelverk ökar. Vi känner stor trygghet i att Best transports erfarenhet och förmåga, i kombination med ett utökat antal utryckningsfordon, på ett betryggande sätt kommer att möta efterfrågan och samtidigt förstärka Region Stockholms kontinuitet i krissituationer, säger Magnus Hugne, transportchef på Medicarrier.

För uppdraget disponerar Best transport 16 fordon utrustade med blåljus och sirener. Vid beställning av blåljustransport är inställelsetiden tolv minuter inom hela regionen. Flera av utryckningsfordonen är anpassade för att bistå specifika enheter inom Region Stockholm, bland annat Ecmo på Nya Karolinska (NKS).

– När vi rycker ut är det bråttom. Med vår utrustning och specialutbildade personal kan vi syresätta blod utanför kroppen och vi är vid utryckning det enda alternativet för att patienten ska överleva. Transporten kan ofta pågå i 30–40 mil med blåljus och sirener, säger Anders Eriksson, biträdande överläkare, Ecmo-gruppen.

– Alla våra utryckningsförare har lång erfarenhet från föraryrket och samtliga genomgår utbildning. Vi lägger också stor vikt vid den personliga mognaden hos föraren. På så vis säkerställer vi snabba och säkra transporter av utrustning och personal till sjukhus och flygplatser runtom i landet, säger Dennis Ericsson Freij, ansvarig för utryckningsteamet på Best transport.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078