23948sdkhjf

Bostadsbyggandet minskar – men mindre än väntat

Bostadsmarknaden har klarat sig bättre än väntat under covid-19-pandemin. Enligt Boverket blir fallet därför inte så stort som befarat. Bedömningen är en minskning med nio procent i år och ytterligare elva procent nästa år.

Bostadsbyggandet under årets första halvår blev inte så svagt som Boverket tidigare räknat med. Under perioden påbörjades 28 500 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

– Bostadsbyggandet är ju en viktig motor för hela samhällsekonomin. Vi skriver nu upp vår prognos och kan se att marknaden klarat av påfrestningarna bättre än vad vi tidigare trodde. Men framtiden präglas av stora osäkerheter, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Under årets sex första månader påbörjades enligt statistiken preliminärt 7 300 bostadsrätter och 14 600 hyresrätter i flerbostadshus, knappt 500 ägarlägenheter samt cirka 5 000 bostäder i småhus. Antalet påbörjade bostadsrätter var åtta procent färre än ett år tidigare, medan antalet hyresrätter ökade med 15 procent.

– Boverket bedömer att en del av den starka utvecklingen för hyresrätter i år kan vara en följd av att många lägenheter beviljades investeringsstöd i slutet av 2019 och början av 2020. Enbart i januari 2020 beviljades stöd för drygt 6 000 hyresrätter, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Boverket räknar dock inte med att bostadsbyggandet ligger kvar på den nivån utan förväntar sig en märkbart lägre byggtakt under resten av året och en fortsatt vikande tendens under 2021. Prognosen är att det börjar byggas 48 000 bostäder i år och att byggstarterna sjunker ytterligare till 42 500 bostäder under nästa år.

Framtiden har dock blivit betydligt svårare att bedöma på grund av covid-19-pandemin, vars långsiktiga konsekvenser för såväl samhällets som den enskilde individens ekonomi blivit betydligt svårare att överblicka.

Boverket betonar att antalet påbörjade bostäder bland annat påverkas av hur stämningsläget för hushållen utvecklas och hur arbetslösheten utvecklas för köpstarka grupper, men också faktorer som finansieringsmöjligheterna för bostadsutvecklarna och byggherrarnas vilja att agera i det osäkra läget kommer att ha stor betydelse.

På den positiva sidan finns förväntningar om att samhällsekonomin ska stå emot pandemin bättre än vad som befarades i prognoserna före sommaren. Detta trots ett betydande BNP-fall i år och kraftigt ökad arbetslöshet. Bostadsmarknaden har också stärkts under sommaren, både vad gäller antalet sålda bostäder och priser. Bakom detta ligger sannolikt fortsatt låga bolåneräntor samt omsvängningen i förväntningarna, som ju kunnat ses även i en stark börsutveckling.

Enligt Boverket kan vi förvänta oss stora regionala skillnader framöver där framför allt områdena kring Stockholm och Malmö förutspås möta en minskning av antalet påbörjade bostäder i år med cirka 20 procent. I Storstockholm faller byggstarterna åter efter att ha återhämtat sig något från fallet 2018. I Storgöteborg kan årstakten ha nått en topp under andra kvartalet, och vara oförändrad eller något lägre under 2020 jämfört med föregående år. Antalet påbörjade bostäder förväntas vara oförändrat eller svagt ökande bland större kommuner utanför storstadsregionerna, och svagt minskande bland övriga kommuner.

Sammantaget förutspår Boverket att antalet påbörjade bostäder minskar med nio procent i år och med ytterligare elva procent 2021.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11