23948sdkhjf

För 3 miljoner ska han minimera arbetsskadorna

Vid arbete där upprepade rörelser kan orsaka belastningsbesvär i händer och armar, är arbetsgivaren skyldig att bedöma risken för skador. Nu ska forskaren Peter Palm utveckla en ny metod som ska underlätta arbetet med att förhindra arbetsskador.

Idag är många arbetsgivare osäkra på om de behöver skicka anställda på kontroll eller inte. Framförallt när arbetet består av flera moment som var för sig inte innebär någon risk, men som tillsammans kan göra det. Forskaren Peter Palm har därför tilldelas 2 972 000 kronor av AFA Försäkring för ett projekt som ska reducera arbetsskador inom bland annat industrin.

Vi ska ta fram en checklista som arbetsgivare och skyddsombud ska kunna använda för att se om det förekommer arbetsmoment som kan innebära en risk för skador. Vi ska också utveckla en metod för att mäta belastning på armar. Den bygger på matematiska modeller om hållfasthet och att man mäter muskelaktiviteten i underarmen över en hel arbetsdag, säger Peter Palm, filosofiedoktor i medicinsk vetenskap på Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Utöver checklistan och den nya metoden ska Peter även översätta det amerikanska riskbedömningsinstrumentet The Distal Upper Extremity Tool, DUAL, för att man enklare ska kunna använda det för att göra en sammantagen riskbedömning av flera arbetsmoment.

– Jag hoppas att våra verktyg ska göra att arbetsgivare kan känna sig tryggare när de bedömer om handintensiva arbetsmoment kan innebära en risk för de anställda. Vi vill att man ska kunna identifiera och åtgärda risker på arbetsplatserna utan att behöva skicka anställda på medicinska kontroller.

Helena Jahncke, chef för forskning- och utveklingsavdelningen på AFA försäkring, berättar att de valt att finansiera Peter för att de vill se forskning som verkligen kommer till nytta i arbetslivet.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet, det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet, och det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar förebyggande arbete, säger Helena.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.109