23948sdkhjf

Renta ökar certifieringstakten

Under de senaste två åren har Renta certifierat 15 depåer enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ambitionen är att återstående depåer ska ha gått igenom certifieringsprocesserna innan årets slut.

Certifieringarna är ett steg mot att ständigt öka kundnöjdheten och naturligtvis värna om vår miljö. Vi lär oss hela tiden och försöker alltid göra det så lätt som möjligt att göra rätt, säger företagets kvalitets- och miljösamordnare Rebecca Långström.

Ett certifierat ledningssystem inom både kvalitet och miljö börjar bli mer och mer standard i bygg- och anläggningsbranschen, delvis drivet av krav från inte minst offentliga beställare. I synnerhet vid större projekt blir det allt viktigare för byggherrarna att välja leverantörer som inte bara erbjuder rätt typ av utrustning och tjänster utan också klarar att leva upp till allt mer framträdande miljökrav.

Det är en anledning till att Renta nu i coronatider har ambitionen att öka takten i de kvalitetsprocesser som ska vässa verksamheterna vid företagets depåer.

Certifieringsprocessen har pågått i ungefär två år, men nu är avsikten att skynda på arbetet avsevärt. Efter certifieringen av fem depåer i region Väst och Central i början på året var 15 depåer certifierade och planen är att samtliga drygt 40 svenska depåer ska ha tagit sig igenom certifieringsprocessen innan årets slut.

– Alla depåer kommer att börja jobba med ISO och certifieras efter hand av en tredje part som kontrollerar att arbetssättet uppfyller kraven i standarden, att miljölagar följs samt att kvalitetsarbetet är korrekt. Även om certifieringen då dröjer arbetar alla redan nu utifrån vårt ledningssystem, säger Rebecca Långström.

Mycket ansvar ligger på depåerna själva, men med stöd från centralt håll.

Ett vanligt exempel på våra depåer är returhanteringen av maskiner. När en maskin lämnas tillbaka ska den servas så att den är i bästa möjliga skick innan den hyrs ut nästa gång. Där finns ett antal kontrollpunkter att gå igenom och det går inte att hyra ut maskinen innan den godkänts i vårt affärssystem. Det ger också spårbarhet, på så vis att vi kan gå tillbaka och följa upp så att en avvikelse inte sker mer än en gång, säger Rebecca Långström.

Företaget jobbar också med interna miljömål som sänkt energiförbrukning, bättre avfallshantering och, inte minst, ökad inblandning av förnybart bränsle.

– För att minska vår miljöpåverkan har vi som mål att till 90 procent tanka våra service- och transportbilar med bränsle som är utblandat med förnybart bränsle som RME eller HVO.

Företaget lovar också att konsekvent uppdatera maskinparken genom att fasa ut äldre maskiner och investera i nya med lägre miljöpåverkan. Det kan exempelvis ske genom att ersätta gamla fossildrivna maskiner med ny eldriven utrustning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078