23948sdkhjf

Nolato gör viktigt förvärv

Nolato med huvudkontor i Torekov förvärvar amerikanska GW Plastics. Företaget tillverkar främst produkter inom Medicinteknik och kommer att ingå i Nolatos affärsområde Medical Solutions som även tillverkar läkemedelsförpackningar.

GW Plastics, med huvudkontor i Bethel, Vermont, har omkring 1.100 medarbetare vid sina sju anläggningar i USA, Mexiko, Kina och Irland. Bolaget har haft samma ägarkonstellation sedan 1983 och nuvarande management kommer att vara kvar i verksamheten. Bolaget har en bred kundbas, varav den största kunden svarar för drygt 20 procent av omsättningen. GW Plastics har etablerat långa och stabila kundrelationer med en rad globalt ledande aktörer inom framförallt läkemedel- och medicinsk industri men även fordonssektorn.

– GW Plastics är ett välskött och välinvesterat bolag som passar mycket väl in i vår företagskultur. Bolaget, som historiskt uppvisat en god organisk tillväxt, har ett gediget ingenjörs- och teknikkunnande som tillsammans med deras storlek och geografiska närvaro innebär en perfekt strategisk sammanslagning med Nolato och möjliggör betydande marknadssynergier över tid, säger Nolatos VD och koncernchef Christer Wahlquist.

GW Plastics grundades 1955 och har en årlig omsättning om cirka 1,8 miljarder kronor med en EBITA-marginal i storleksordningen 7 procent. Förvärvspriset, inklusive tilläggsköpeskilling, bedöms uppgå till cirka 2 miljarder kronor varav cirka 1,8 miljarder kronor erläggs vid tillträde. Drygt fyra femtedelar av GW Plastics verksamhet kommer framöver att redovisas inom affärsområde Medical Solutions och resterande del inom Industrial Solutions.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

2.281