23948sdkhjf

Skredrisken längs Göta älv utreds

Geotekniska undersökningar har just påbörjats i Göta älvdalen som ett led i arbetet att utreda stabiliteten i de delar av älvdalen som betraktas som mest skredbenägna.

Göta älvdalen har drabbats av ett flertal stora skred i modern tid och beskrivs av Statens geotekniska institut (SGI) som ett av Sveriges mest skredutsatta områden. Risken för ras bedöms fortfarande vara stor längs vissa delar av älven, ras som kan få stora konsekvenser för såväl vägar och järnvägar som bebyggelse, el- och vattenförsörjning till Göteborg och andra omgivande kommuner.

SGI genomför nu på regeringens uppdrag detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar parallellt med förbättrande åtgärder längs älven. Som ett led i arbetet har Cowi fått till uppgift att utreda stabilitetsförhållanden i de delar av älvdalen som betraktas som mest riskutsatta.

Vi kommer att utreda stabilitetsförhållandena i sex delområden längs Göta älv i anslutning till Trollhättan och Lilla Edet. Fokus för utredningen är att säkerställa befintliga förhållanden och avgränsa var stabilitetshöjande åtgärder krävs. Vi har precis startat med de första geotekniska undersökningarna och det ska bli intressant att analysera resultaten, säger Cowis projektledare Christina Edström.

Ett första steg för att utreda skredriskerna längs älven genomfördes i den så kallade Göta älvutredningen år 2009–2011, med Cowi som ett av de involverade företagen. Redan då identifierades flera områden där det råder tveksamhet om stabiliteten.

En orsak till att älvdalen drabbas av så många skred är dess geologiska historia med mäktiga lager av lera avsatt i en marin miljö. Risken blir inte mindre av att Göta älv betraktas som Sveriges mest vattenrika älv där den sträcker sig cirka 90 kilometer från Vänern till Göteborg med sex kommuner i direkt anslutning. Därtill finns också teorier om att klimatförändringar kan leda till ökad nederbörd i dalen.

Läs mer om det skredförebyggande arbetet här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.079