23948sdkhjf

Corebon ansöker om tillstånd för utökad verksamhet

-Vi har sedan tidigare ett mindre tillstånd och vi har redan idag har fått ett positivt förhandsbesked om det nya tillståndet, säger Tobias Björnhov, vd för Corebon AB, till Plastforum. 

Corebon Production AB tillverkar radomerplastkomponenter som används som väderskydd för exempelvis radarantenner och annan elektrisk utrustningMaterialen som används är kolfiber- och glasfiberarmerad plast. I detta fall är plasten tvåkomponents epoxi. Företaget startades 2013 som ett helägt dotterbolag till Corebon AB. Det har cirka 85 anställda och ligger i Malmö. 

Företaget avser nu att öka sin produktion och ansöker därför om tillstånd för en B-verksamhetverksamhetskod 25.20. Idag har företaget tillstånd att tillverka plastprodukter med maximal förbrukning av epoxi omfattande 20 ton (MBN-2019-550). Eftersom företaget ser en volymökning av sin produkt, vill det öka sin kapacitet till 135 ton plastråvara per år.

Då företaget i dagsläget ej är tillståndspliktigt har det lämnat in en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet  Kantyxegatan i Malmö. 

-Som jag har uppfattat det så kommer vi att vara igång med den utökade verksamheten under hösten 2020, säger Tobias Björnhov. 

den planerade verksamheten kommer dagens två pressar att kompletteras med ytterligare fyra pressar och två injektionsmaskinerKapaciteten kommer att öka avsevärt, både genom en utbyggnad med mer utrustning och kortare cykeltider. El, vatten och ventilation är redan draget och förberett för den ökade produktionen. 

Corebons ägare är övertygade om att verksamheten kommer att bidra till en stärkt position för regionens utveckling då det kommer att producera och sälja attraktiva produkter för framtidenVerksamheten kommer vidare att främja tillväxt i regionen.

Moderbolaget planerar för att i framtiden skapa en regional kompetenshub för effektiv och konkurrenskraftig komposittillverkning.  

-Detta kommer förhoppningsvis att attrahera stora företag inom flyg och fordonsindustrin att besöka regionen och kanske även bedriva verksamhet här, skriver företaget i samrådsunderlaget för sin ansökan om tillstånd för B-verksamhet. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.125