23948sdkhjf

Utvecklar hållbar teknik för ångkrackning

Dow och Shell har ingått ett gemensamt utvecklingsavtal för att påskynda teknologi för elektrifiering av ångkrackning av eten. 

Att använda elektricitet istället för fossil bränsleförbränning för att värma sina krackerugnar, skulle reducera mängden koldioxidutsläpp från baskemikalieproduktionen radikalt, skriver Dow i ett pressmeddelande. 

Ångkrackare är för närvarande kemiindustrins största källa till koldioxid. Dessa genererar uppskattningsvis cirka 300 miljoner ton koldioxidutsläpp årligen. Ändå förblir ångkrackning av kolväten, till exempel nafta eller andra petrokemiska råvaror, en nyckelprocess för att producera lätta olefiner som eten, propen, butadien, bensen, toluen och xylener - byggstenar som används för att tillverka plast, gummi och andra polymerer och kemikalier. 

När elnätet i allt större omfattning blir bestyckat av förnybara energikällor kan förnybar elektricitet användas för att värma upp ångkrackerugnar och således bli en av vägarna för att avkarbonisera kemikalieindustrin. 

Utmaningen är att utveckla en teknologisk och ekonomiskt hållbar lösning jämfört med den befintliga processen. 

Samarbetet mellan de två företagen har redan påbörjats. Innovationsprojektteam, i Amsterdam (Nederländerna) och Terneuzen (USA) är inriktade på att designa "e-cracker" -teknologier - först i laboratorie- och pilotskala, varefter kommersiella krackers kommer att följa. 

-Detta nya arbete med Dow har potential att bidra till att minska koldioxidutsläppen från kemikalietillverkning och till Shells ambition att bli en verksamhet med nollutsläpp senast 2050 eller tidigare, säger Thomas Casparie, vice vd för Shells globala kemikalieverksamhet. 

De två företagen är inte de första aktörerna som undersöker potentialen för elektrisk krackerteknologi. 2019 gick sex petrokemiska företag i Nederländerna samman för att gemensamt undersöka hur nafta- eller gasångkrackers skulle kunna drivas med förnybar el istället för fossila bränslen. 

BASF, Borealis, BP, LyondellBasellSabic och Total – driver ett annat gemensamt projekt där de kommit överens om att investera i FoU och kunskapsdelning där de för närvarande undersöker och screenar tekniska alternativ. Om en potentiell teknisk lösning identifieras kommer parterna att avgöra om de ska bedriva gemensamma utvecklingsprojekt, inklusive FoU-aktiviteter som kan innehålla en demonstrant för bevis på koncept för baskemikalier. 

Källa: Dow, Sustainable Plastics

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.094