23948sdkhjf

Återhämtningen lär vänta på sig

Ikems senaste rapport visar med all tydlighet att den inhemska försäljningen och exporten för kemi-, plast- och gummiindustrin fortsätter att dala.   

coronapandemins spår varierar verksamhetsförutsättningarna stort för kemiindustrins olika delbranscher, kemi-, läkemedel-, plast- och gummiindustri samt raffinaderier, vilka tillsammans står för cirka 20 procent av Sveriges varuexport. Värst drabbade är kemi- samt plast- och gummiindustrin. 

-Kemi- samt plast- och gummiindustrin är mycket konjunkturkänsliga. För ett plastföretag till exempel, som är leverantörer till bilindustrin, tvärdog leveranserna då svensk och europeisk fordonsindustri drog i handbromsen. När fordonsindustrin nu kommer igång igen är vägen lång innan produktionsnivåerna når upp till pre-corona nivåer  – plastföretaget kan bara hoppas på en så snabb återstart som möjligt, säger Carl Eckerdal, chefekonom Ikem. 

Enligt Ikem använder sig en femtedel av företagen inom kemi-, plast- och gummiindustrin av korttidspermitteringar. Samtidigt ligger antalet nyanställda i nivå med antalet uppsagda/varslade när data från alla delbranscher slås ihop. Korttidspermitteringarna verkar således ha använts på rätt sätt – för att rädda arbetstillfällen under en exceptionell kris. 

Frågan är vad som nu händer, när/om bidragen för korttidspermitteringarna upphör i slutet på juli. Flera företag tror att krisen kommer ha en tydligt negativt inflytande på världsekonomin under lång tid. Fyrtio procent av de företag som Ikem pratat med kalkylerar inte med någon bortre tidsgräns. Bland de företag som anger en gräns, räknar cirka hälften med max 6 månader. 

-Ungefär 25 procent av företagen tror att coronaviruset påverkar i max 8 till 10 månader till. Det är fortfarande en lång tids påverkan på världsekonomin, säger Carl Eckerdal. 

Den sammantagna bilden när Ikem väger in sina medlemsföretag från samtliga delbranscher visar på en klar recession.  

-När alla delbranscher, inklusive läkemedelsindustrin vilken snarast gynnats av coronakrisenslås samman hamnar produktionsindex på 85. Oförändrat är det när index hamnar på 100, över hundra är tillväxt och under hundra en recession, avslutar Carl Eckerdal. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.173