23948sdkhjf

Bulleravtal utdelat

Sweco och Trafikverket har tecknat ett ramavtal om utredningar av buller och ljudkvalitet.

Avtalet, som redan börjat gälla, löper över fyra år och uppges vara värt cirka 60 miljoner kronor.

Det innebär att Sweco är den konsult som kommer att tillfrågas först för de direktupphandlade uppdragen, vilket motsvarar cirka 45 miljoner kronor under denna period.

Uppdragen kommer att variera, det kan handla om att beräkna och förutse den förväntade ljudmiljön i färdiga infrastrukturprojekt, beräkna och föreslå åtgärder för att minska vibrationer i mark, hantera stomljud i projekt och färdiga byggnader samt att projektera och kontrollera akustiska lösningar och åtgärder i färdiga byggnader.

– Jag är väldigt stolt och glad över att Sweco vunnit detta avtal med Trafikverket. Ljud och buller är en komplex och avgörande faktor vid hållbart samhällsbyggande. Avtalet är ett erkännande för vår kompetens på området, för den bredd vi representerar och för vårt arbetssätt, säger  Martina Söderström, vd för Sweco Environment, i pressmeddelandet.

Tanken är att Swecos utredningar ska bidra till att Sverige når sina mål och riktvärden när det gäller trafikbuller.

Enligt Swecos pressmeddelande utsätts två miljoner svenskar dagligen för trafikbuller som överskrider riktvärdena.

Utöver detta utsätts 200 000 personer längs de statliga vägarna för ett buller inomhus som är högre än riktvärden beslutade av riksdagen, skriver Sweco. 370 000 beräknas dessutom vara utsatta för järnvägsbuller som överstiger riktvärdena inomhus.

Allt fler riskerar dessutom att utsättas när fler flyttar till städerna och bostäderna byggs närmare vägar och järnvägar, förklarar Sweco.

– För att skapa framtida hållbara städer och samhällen behövs bland annat tystare miljöer och det är möjligt när bullerfrågorna kommer in tidigt i processen och tillsammans med andra teknikområden. Därför ser vi akustiker på Sweco fram emot att få arbeta strategiskt med dessa frågor tillsammans med Trafikverket, säger  Philip Radtke, gruppchef för Swecos akustiker i Göteborg, i pressmeddelandet.

Sweco förklarar att höga bullernivåer påverkar människors hälsa och välbefinnande. Möjliga konsekvenser är bland annat stress, sömnstörningar, sämre förmåga till inlärning och försämrad prestation samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och enligt Världshälsoorganisationen, WHO är buller en av de mest betydande miljöriskerna för människors hälsa, förklarar företaget.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

2.555