23948sdkhjf

Domstolen om Preemraffs framtid - UPPDATERAD Tisdag

På måndagen blev det klart vad Mark- och miljööverdomstolen anser om Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Frågan ska nu slutligen avgöras av Regeringen. Texten har uppdaterats senast tisdag kl 9.00 med citat från Preem och Naturskyddsföreningen. 

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om Preemraffs utbyggnad i Lysekil till Regeringen. Domstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Domstolen anser att den så kallade stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Enligt domstolen har inte klimatlagen någon rättsverkan vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter.

– I yttrandet till regeringen bedömer vi sammanfattningsvis att den verksamhet som Preem sökt tillstånd till är tillåtlig, säger hovrättsrådet Li Brismo.

Preems vd Petter Holland kommenterar yttrandet så här.

– Det är glädjande att domstolen gett ett positivt besked. Ett nytt miljötillstånd är avgörande för genomförandet av omställningen från fossil till förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och är ett viktigt delsteg för att Preem ska uppnå klimatneutralitet till år 2045.

Några som inte är lika nöjda är Naturskyddsföreningen. 
– Vi är besvikna över domstolens besked idag, men står fast vid att Preemraffs utbyggnad inte ska ges tillstånd. Nu är det upp till regeringen att stoppa utbyggnaden och visa att de menar allvar med klimatlagen och de klimatåtaganden som riksdagen har ställt sig bakom, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Övriga frågor

Domstolen har även tagit ställning till följande frågor: 

  • Mark- och miljööverdomstolen anser att miljökonsekvensbeskrivningen och övrig utredning i målet är tillräckligt underlag för att kunna bedöma om verksamheten ska tillåtas.
  • När det gäller utsläpp till vatten anser domstolen att verksamheten är förenlig med de krav som följer av EU:s ramdirektiv för vatten.
  • Domstolen bedömer att övriga utsläpp och störningar från verksamheten kan begränsas till godtagbara nivåer.
  • Det finns enligt domstolen inte något hinder mot att tillåta verksamheten med hänsyn till dess lokalisering, påverkan på motstående riksintressen, övriga naturvärden och artskydd.
  • Domstolen föreslår ingen tidsbegränsning av den sökta verksamheten.

Bakgrund

Som vi tidigare rapporterat fick Preem tillstånd av Mark- och miljödomstolen  i november 2018 för utbyggnad av sin anläggning i Lysekil med en anläggning som gör det möjligt att omvandla tjockolja till svavelfri bensin och diesel. Bakgrunden till utbyggnaden är nya internationella miljökrav på fartygsbränsle. Det är en investering på runt 15 miljarder kronor.

Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av omkring hundra privatpersoner och flera organisationer på grund av ökade koldioxidutsläpp vid anläggningen. Överklagandet fick prövningstillstånd av domstolen. 
Under hösten 2019 beslutade regeringen att ta över det slutliga beslutet.

Mark- och miljööverdomstolen har hållit huvudförhandling med syn i Lysekil den 10-12 mars 2020. Bolaget har i Mark- och miljööverdomstolen gjort vissa förändringar när det gäller ansökan om tillstånd bland annat att maximal genomströmning för raffinaderiet minskas från 13,9 till 13 miljoner ton per år och att högst 11,4 miljoner ton får vara fossil.

Läs gärna vår exklusiva intervju med Preems vd Petter Holland från i höstas. I intervjun berättade han om varför utbyggnaden är viktig även ur miljösynpunkt och hur han ser på att Regeringen tog över ärendet: 
— Nu försöker vi få till mer dialog med regeringen. Det tror jag kan vara positivt för att få fram våra synpunkter och Preems starka ambitioner inom koldioxidinfångning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.125