23948sdkhjf

Många överlastade tunga fordon

Vid en kontroll visade det sig att nästan hälften av de tunga fordonen var överlastade.

Trafikverket utförde under 2019 mätningar på 31 platser i landet, fordonen mättes utan att stanna, vikten registrerades när de passerade mätplatsen och Trafikverket konstaterar att 45 procent av de tunga fordonen var överlastade.

– Trafikverket ser mycket allvarligt på detta. Den ökade nedbrytningen av vägkroppen och vägytan ger ökade kostnader för reinvestering, drift- och underhåll. I förlängningen leder det till försämrad möjlighet att utföra åtgärder på det lågtrafikerade vägnätet, säger Lennart Kalander, chef för nationell planering vid Trafikverket,i ett pressmeddelande.

Trafikverket pekar också på att bristande regelefterlevnad när det gäller vikter ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen och att risken för olyckor ökar.

– Att fordon är rätt lastade är bra för branschen, trafiksäkerheten och vägarnas livslängd, säger Lennart Kalander.

Trafikverket har utfört liknande mätningar tidigare:

2014 var cirka 25 procent av fordonen överlastade.

2015 var siffran cirka 35 procent.

2016–2019 ökade andelen överlaster ytterligare och 2019 års siffra är alltså cirka 45 procent.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.187