23948sdkhjf

Svåraste bron byts ut

Det kan bli spännande när Norrströmsbron byts ut i sommar. Tiden är knapp, byggnadsverket är tekniskt utmanande och vädergudarna måste vara på exakt rätt humör om allt ska klaffa.

I sommar ska landets mest trafikerade järnvägssträcka – den mellan Stockholms central och Stockholms södra – stängas av i åtta veckor.

Avstängningen görs för tredje och sista året i rad och sker inom ramen för ett både stort och svårt projekt: upprustningen av den så kallade getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholms södra.

Anläggningen byggdes på 1950-talet och börjar vara på upphällningen rent tekniskt.

Trafikverket rustar därför upp den strategiskt viktiga sträckan, ett uppdrag som uppges vara både omfattande och extremt komplext – trots att det egentligen inte är många meter det handlar om.

Redan hösten 2017 påbörjades arbetet, flera broar och tunnlar reparerades och förstärktes.

Under sommaravstängningen 2019 växlades svårighetsgraden upp flera snäpp när broarna över Söderström och Söder Mälarstrand byttes ut.

Den 200 meter långa och 1 400 ton tunga Söderströmsbron blev lite av en generalrepetition inför det som ska ske sommaren 2020.

Enligt Trafikverket är dock fjolårets äventyr inget i jämförelse med det som väntar när Norrströmsbron mellan Tegelbacken och Riddarholmen ska bytas ut.

Där Söderströmsbron hade raka dubbelspår har Norrströmsbron åtta tätt sammanfogade växlar: en kryssväxel med fyra växlar, en övergångsväxel med två växlar samt två enkelväxlar – rörliga och komplexa delar som gör operationen betydligt mer svårnavigerad.

Sommarens uppdrag blir därför hela projektets mest komplicerade del, förklarar Trafikverket som ser utmaningar längs hela resan – från rivningen av den gamla bron till lanseringen av den nya och inkopplingen av själva järnvägsanläggningen

En noggrann plan har gjorts inför den hektiska sommar som väntar.

Först ska den gamla gång- och cykelbron monteras ner. Sedan ska järnvägbron kapas i 13 delar och varje del ska lyftas bort med hjälp av kran och pråmar.

Brostöden friläggs därmed och då blir det dags att byta ut totalt 65 brolager  – stöd som den nya bron sedermera ska vila på och betydligt fler än de 16 lager som byttes ut på Söderströmsbron.

Den nya bron blir cirka 240 meter lång och 1 700 ton tung. Den byggs i två delar i Tallin och en hel del komplicerade installationsarbeten ska utföras på byggnadsverket redan innan det sätter kurs mot Sverige, bland annat ska både spår och växlar monteras –  2 200 befästningsplattor  ska millimeteranpassas i 10 000 skruvinfästningspunkter.

Anledningen är att så mycket som möjligt måste vara gjort när bron kommer till Stockholm, de åtta veckorna räcker inte till för montering på plats.

Brodelarna transporteras först till Södertälje, där de ska lastas om till mindre pråmar.

Den norra brodelen går sedan via Södertälje kanal och Mälaren till Norrström.

Där ska den placeras vid brostöden. Pråmen ska sedan vridas nästan 90 grader så att en kran kan ta tag i den södra änden av bron.

Hela ekipaget ska därefter köra närmare brostöden, den södra pråmen kan lämna platsen och sedan är det dags för kranen att föra in brodelen över stöden och sänka ner den med millimeterprecision.

Samma procedur upprepas sedan för den södra brodelen.

Millimeterprecision krävs vid lanseringen

Brolanseringen ska ske i juli och då måste vädergudarna vara på gott humör. Arbetet kan bara utföras om det under 36 timmar är helt vindstilla, inga vågor får heller störa lanseringen.

Enligt Trafikverket ska tidplanen vara tillräckligt luftig för att man ska kunna vänta in bra väder, även resan från Tallin ska ha goda marginaler.

När bron satts på plats ska spåren svetsas ihop och spårens befästningar ska gjutas fast i betong i övergångszonerna.

Därefter ska all övrig teknisk utrustning monteras, flera mil el- signal- och telekablar ska också läggas in i bron.

Järnvägen ska sedan testas och tas i bruk – något som uppges kräva cirka 3 000 ritningar.

Tågtrafiken ska släppas på den 17 augusti. Sedan kan förberedelserna av monteringen av den nya gång- och cykelbron, som ska stå klar vid årsskiftet, påbörjas.

Hela projektet ska vara klart hösten 2021 och getingmidjans nya tekniska livslängd ska då vara 80 år.

Tidplan

Rivning av Norrströmsbron i 13 delar

  • 24-27 juni, södra delen
  • 27-29 juni, norra delen

Lagerbyten på stöden till Norrströmsbron (65 st)

  • 10-14 juli

Bron anländer till Stockholm via Mälaren

  • 11 juli norra delen
  • 16 juli södra delen

Montering av broarna över Norrström

  • 15-16 juli, norra delen
  • 21-22 juli, södra delen

Getingmidjan öppnas

  • 17 augusti, kl 04.52

Källa: Trafikverket

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.11