23948sdkhjf

Stor satsning på återbruk av tegel

Återbruk av tegel är inget nytt, men för svensk del handlar det om väldigt liten skala. Det vill Göteborgsbaserade Brukspecialisten ändra på. Bland annat aviserar företaget starten för en anläggning som ska klara storskalig rensning av bland annat fasadtegel i höst.

Med rötterna i ärevördiga Ernström Bygg startade Brukspecialisten verksamheten i Göteborg 1996 med målet att leverera ett brett sortiment avsett för murat och putsat byggande. I dag ingår bland annat ett produktsortiment som omfattar mer än 120 olika sorters bruk, men också kompletta system inom tegel, puts och betong för både nyproduktion och renovering, samt konsulttjänster inom fasadprojektering.

I en tid när materialåtervinning blivit allt mer efterfrågad har företagets blickar riktats mot Danmark där det redan finns en etablerad storskalig industri för återbruk av tegel.

Vi ser startskottet för ett nytt decennium och även möjligheterna för oss att ta ställning. Vi behöver precis som alla andra människor på planeten fundera på vårt avtryck. Under en längre tid har vi funderat på hur vi kan nyttja potentialen i de material vi sätter samman som fasadsystem. En sak har utmärkt sig. De fasader vi står bakom måste vi kunna ta ansvar för. Det material som används ska i en framtid kunna gå att nedmontera och återbruka. Vi vill inte lägga ribban vid endast materialåtervinning, utan att det ska kunna rivas och sedan direkt via återbruk sättas upp som nya fasader, säger Brukspecialistens vd Jacob Steen.

I den ambitionen kommer erfarenheterna från Danmark väl till pass. Bland annat dras slutsatsen att vissa lägstanivåer måste användas som måttstock för framtidens fasader, något som på sikt betyder att vi måste ta ställning till en ny standard.

Precis som för andra material växlar kvaliteterna i dagens fasadtegel, men Brukspecialisten betonar att då en hög kvalitet används kan livslängden vara i flera hundra år med ett begränsat underhållsbehov. Teglets långa livscykel kan då dessutom i hög grad kompensera dess klimatpåverkan vid tillverkningsprocessen.

Nu hoppas Brukspecialisten på att förlänga livscykeln ytterligare genom att säkerställa att rätt underhåll ges till befintliga tegelfasader och att våra framtida fasader ska klara flera livscykler genom återbruk. Företaget menar nu att den återbruksanläggning som ska tas i bruk i Västsverige i höst ingår i en övergripande satsning som ska ge en garanti för att alla tegelfasader som Brukspecialisten säljer ut på marknaden ska gå att nedmontera och återbruka.

För att uppnå detta krävs en uppryckning från vårt håll. Främst har vi gjort en översyn på det fasadtegel vi projekterar in i våra fasadlösningar. För att möjliggöra framtida återbruk behöver teglet ha en viss kvalitet. Främst är det en hög tryckhållfasthet på tegelstenen som klarar av rivningsprocessen samt återbruksprocessen där sten och bruk ska separeras. Har stenen för låg tryckhållfasthet kommer stenen att gå sönder antingen vid rivningen eller under återbruksprocessen. Vi kan då inte säkerställa att den sten som kommer ut på marknaden igen har rätt kvalitet gällande de CE- och Eurocode-normer eller de frostgodkännanden som krävs, säger Jacob Steen.

En fasad består dock inte enbart av tegel utan väl så viktigt är det bruk som används. Enligt företaget används i dag murbruk som generellt har för hög cementandel i förhållande till tegelstenens tryckhållfasthet. Resultatet blir en allt för hög vidhäftning mellan bruk och sten, något som gör det svårt att separera murbruket från tegelstenen. Företagets budskap är att murbruket måste anpassas till tegelstenen för att återbruk fullt ut ska kunna uppnås – i varje fall så länge murbruken är cementbaserade.

Nu är förhoppningen att fler aktörer i branschen ska få upp ögonen för tänkesättet, något som behövs för att volymerna av det tegel som går till återbruk ska bli tillräckligt stora.

Inför rivning av tegelfasader erbjuder nu Brukspecialisten en tidig konsultation och tester på de stenar som ska rivas. Det krävs för att säkerställa att teglet har den kvalitet som lever upp till CE-normer och frostskyddsgarantier.

För rivningsentreprenören återstår en skonsam hantering av tegelmassorna som också måste separeras från övriga material och läggas upp för transport till återbruksproduktionen. Väl på plats rensas stenen och testas för att helt säkerställa att kvaliteten är den begärda.

Vi märker av ett stort intresse både från beställare och arkitekter som vill använda en rivningsbyggnad till ett nytt eget projekt, men även fastighetsägare som vill ta ansvar för att deras rivningsmassor återanvänds på bästa möjliga vis. Tillsammans kan vi se till att framtida fasader går att återbruka och att vi möjliggör cirkulärt byggande med tegel, säger Jacob Steen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078