23948sdkhjf

Trafikverkets plan för Gävle – Kramfors

Sex etapper – så vill Trafikverket bygga ut järnvägen mellan Gävle och Kramfors.

Utbyggnaden av järnvägen mellan Gävle och Kramfors kan ge effekt tidigare – om jobbet görs i rätt ordning.

Det hävdar Trafikverket som är i full färd med att ta fram en utbyggnadsordning för sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors).

Arbetet ska delas in i sex etapper som, enligt planen, ska utföras i den ordning som Trafikverket anser ger bäst effekt, nämligen: 

  • Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) -Sundsvall
  • Timrå-Härnösand
  • Sundsvall-Timrå
  • Gävle-Söderhamn
  • Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
  • Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors)

Enligt Trafikverket börjar man med sträckan Hudiksvall–Sundsvall eftersom den ger bäst effekt för hela stråket.

  – Bäst kapacitetsförbättring får vi genom att prioritera utbyggnad av sträckan Hudiksvall–Sundsvall till dubbelspår, eftersom den sträckan har det största kapacitetsproblemet och den lägsta medelhastigheten, och utbyggnaden ger därför möjlighet till stora tidsvinster, uppger säger Hans-Olov Åström, senior utredningsledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

– Därefter föreslår vi att gå vidare med sträckan Timrå–Härnösand, som bland annat möjliggör kortare restider, ökad kapacitet och transporter med tyngre godståg genom bättre lutningsförhållanden.

Utbyggnaden görs för att minska restiderna och öka kapaciteten, ett uppdrag som Trafikverket fått i den nuvarande nationella infrastrukturplanen.

Utbyggnadsstrategin ska sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen, förklarar Trafikverket.

– Vi har tittat på dagens trafik, framtida prognoser och tidigare utredningar. Vi har gått igenom hela sträckan station för station, undersökt behovet av nya stationer, plattformar, dubbelspår, befintliga spårlängder, lutningsförhållanden och identifierat "flaskhalsar”, säger Hans-Olov Åström.

Han betonar att det fortfarande är ”tidigt i processen” och att förslaget måste utredas vidare.

– Nu går förslaget ut på remiss för att förankra prioritetsordningen.  När remissomgången och slutredovisningen är klar i slutet av året har Trafikverket ett planeringsunderlag till kommande nationell infrastrukturplan. Regeringen tar sedan beslut om olika sträckor som Trafikverket får i uppdrag att bygga.   

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.093