23948sdkhjf

Styrud avyttrar gruvverksamhet

Styruds ökade fokus på schaktfritt byggande innebär att den verksamhet som bedrivits inom bland annat prospektering avyttrades 11 maj till Prospekteringsteknik i Norrland AB – Protek Norr – som i en inkråmsaffär övertar personal, gällande affärskontrakt samt maskiner.

Styrud Arctic har ingått i Styrudkoncernen sedan 2009 och utgjort kärnan i affärsområdet gruvor och prospektering. I gruvorna har verksamheten främst varit inriktad på medieborrning för olika typer av kablar och ledningar, samt på kärnborrning under jord med eldrivna maskiner. Ovan jord har det mest handlat om prospekteringsborrning i form av RC-borrning.

När nu moderbolaget allt mer fokuserar på schaktfritt ledningsbyggande gör företagsledningen bedömningen att Styrud Arctic får bättre möjligheter till utveckling och tillväxt i en helt annan miljö. Den har nu företaget hittat i Norsjöbaserade Protek Norr som sedan länge är väl etablerade och besitter gedigen branschkunskap i sin gruv- och prospekteringsverksamhet. Bland dagens stora uppdragsgivare finns LKAB och Boliden såväl ovan som under jord.

Efter förvärvet består arbetsstyrkan av cirka 100 personer, vilket gör att företaget nu beskriver sig som norra Sveriges största företag inom kärnborrning

Vi säkerställer vår position i norra Sverige och får fördelar genom minskade overheadkostnader samt att service och underhållskostnaden kommer att reduceras per borrmeter, säger Freddy Flodman, vd för Protek Norr.

Norrlandsfonden medverkar vid finansieringen av förvärvet.

Gruvindustrin är inte så drabbad av coronaepidemin, verksamheterna löper på med god efterfrågan. Dessutom är prospekteringsverksamheten en investering för framtiden och där verkar Protek Norr som en viktig aktör, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

2.348