23948sdkhjf

Avmattning i konkursvågen

De senaste månadernas kraftiga konkursvåg tycks nu mattas av. UC förutspår att antalet konkurser per dag under maj kommer att stanna på 21, vilket är i nivå med fjolårets 20. Företaget befarar dock att det blir en ökning på nytt i slutet av sommaren.

Byggbranschen är fortfarande den sektor som drabbas hårdast av konkurser rent antalsmässigt, men den procentuella uppgången i coronatider har, jämfört med en del andra branscher, varit måttlig. Sammantaget har dock konkurserna ökat kraftigt under mars och april i hela landet. Nu rapporterar dock UC att de senaste månadernas kraftiga konkursökningar mattas av.

Den första konkursvågen tycks ha avtagit. De första siffrorna i maj indikerar att den ökning av konkurserna vi såg i mars och april har lugnat ner sig. Många företag i besöksnäring och detaljhandel har fortsatt stora problem med lönsamheten just nu, men det har inte inneburit att de har gått i konkurs i någon större omfattning jämfört med förra året. Den första konkursvågen slog ut framför allt mindre företag inom hotell- och restaurangbranschen, även om några stora detaljhandlare också drabbades, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

De branscher som är hårdast drabbade är hotell- och restaurangbranschen. Branschsegmentet har en fortsatt hög konkursnivå och konkurserna spås fördubblas i maj jämfört med i fjol, även om konkurstakten mattas av.

Det är dock för tidigt att bedöma om den generella trenden är bestående.

Varslen har nått tillverkningsindustrin och transportbranschen. Det indikerar att stressen ökar bredare bland fler företag längre fram. En kvalificerad gissning är att sensommaren blir en period av ökade konkurser, säger Richard Damberg som befarar att överskuldsättning kan bli en följd av den rådande pandomin.

Med en ökad arbetslöshet är det extra viktigt att värna om konsumenterna från alla aktörer i samhället. Att undvika överskuldsättning är extra viktigt i ett läge där fler blir av med jobbet. Kreditbranschen bör vara återhållsam med konsumtionskrediter till riskgrupper i samhället, säger han.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

1.881