23948sdkhjf

Mötesfri väg i Dalarna

Trafikverket har bestämt sig för var den nya vägsträckan Norr Amsberg–Sifferbo på E16/väg 70 byggas.

E16/väg 70 uppges vara Dalarnas mest trafikerade väg. Sträckan mellan Borlänge och Djurås, anses vara lite mer riskabel, med hus nära vägen, fotgängare och cyklister.

Trafikverket vill därför bygga om vägen och göra den mötesfri.

Frågan har varit hur den nya vägen ska dras mellan Sifferbo och Amsberg.

Fyra alternativ fanns att välja mellan, Trafikverket uppger nu att valet fallit på en kombination av två tidigare alternativ.

Exakt hur vägen ska dras inom den 500 meter breda korridoren avgörs senare.

– Vi ser mycket positivt på att ha hittat ett alternativ som möjliggör en längre sträcka med mittseparering och där cykelvägar, lokaltrafik samt kollektivtrafik kan separeras från E16/väg 70, detta höjer trafiksäkerheten markant. Det är även en lösning som kan erbjuda goda möjligheter för regional utveckling på sikt. Vi är dock ödmjuka inför det faktum att en nydragning av en europaväg ger påverkan på omgivningen, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Enligt Trafikverket innebär kombinationen av de två korridorerna att man kan minimera intrång och negativa konsekvenser i odlingslandskap, våtmarker och skyddsvärda områden, och få utrymme för skyddsåtgärder.

Trafikverket listar några skäl till varför man valde just den här korridoren:

  • Säkerheten, framkomligheten och kapaciteten ökar utmed sträckan när 2+1-väg och mitträcke byggs utmed hela den nydragna delen. Det kommer inte att finnas några direktutfarter utmed E16/väg 70. Korridoren ger en längre del nydragen väg, vilket är bättre för måluppfyllnaden.
  • Gång- och cykelstråk, lokaltrafik och kollektivtrafik separeras från E16/väg 70. Det leder till en god standardhöjning med ökad trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet för samtliga trafikanter.
  • Det blir en positiv regional och lokal utveckling, med ett hållbart transportsystem.
  • Korridoren bedöms bli samhällsekonomiskt lönsam
Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078