23948sdkhjf

Han får bostadspolitikens "heta potatis" i knät

Dagens bostadsbyggande är långt ifrån tillräckligt. Behovet av bostäder i framför allt tillväxtkommuner blir allt större. Därför är regeringens beslut att tillsätta en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion efterlängtat av många – om än inte av alla.

Det blir Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt som får till uppgift att utreda en av hetaste potatisarna inom svensk bostadspolitik – den fria hyresrätten. På meritlistan finns mångårig erfarenhet av dömande i hyresmål, bland annat sådana som avser hyresprövning samt erfarenhet som utredare.

I dag präglas hyresmarknaden av så kallad bruksvärdeshyra som i princip beräknas utifrån bostadens standard och läge. Det är en modell som gör det svårt för de fastighetsägare som bygger hyresrätter att ta ut vad det kostar att bygga, alternativt att priserna i det befintliga beståndet på orten måste höjas.

Inget av alternativen är speciellt gångbart och resultatet blir en våt filt över byggandet. Eftersom bland annat de skärpta kreditrestriktionerna vid köp av bostadsrätter dessutom inneburit att många förstagångsköpare – framför allt unga och nysvenskar – stängs ute från den marknaden betyder det sammantaget att bostadsbyggandet hamnar på en oacceptabelt låg nivå.

Inte minst med tanke på erfarenheter från coronapandemins utbredning i förortsområden där trångboddhet är vanlig är varje åtgärd som kan resultera i fler bostäder av godo.

Regeringens besked om att nu tillsätta den sedan tidigare aviserade utredningen är mycket välkommet. Direktivet är tydligt med att den ökade friheten för hyresvärdar och enskilda hyresgäster ska balanseras mot ett fortsatt starkt konsumentskydd. Det är bra. Jag tror att de högljudda argument som hittills präglat debatten om den kommande reformen kommer att kännas väldigt främmande när utredarens betänkande presenteras, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna.

Med de utmaningar som följer i coronakrisens kölvatten växer nödvändigheten av investeringsfrämjande reformer ytterligare. Att komplettera det svenska hyressättningssystemet med möjligheter som både främjar byggandet av fler bostäder och ger utrymme för en långsiktigt bättre fungerande marknad är synnerligen angeläget, säger Martin Lindvall.

Skarpaste kritiken kommer från Vänsterpartiet som hotar med att fälla regeringen om fri hyressättning införs.

Utredaren ska presentera sina förslag senast 31 maj 2021. En proposition om fri hyressättning i nyproduktion ska därmed kunna antas av riksdagen i början av 2022 och kunna träda i kraft under året.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078