23948sdkhjf

Allt är inte nattsvart

Coronakrisen ledde till en minskad export under första kvartalet 2020 för de industriföretag som utgör branschorganisationens Ikem:s medlemsföretag.  

början av året var prognosen från Ikem:s medlemsföretag att det närmaste halvåret skulle uppvisa en svag tillväxtFör branschorganisationens huvudsakliga branscher plast-, kemi-, läkemedels- och petroleumindustri blev index över exportvolymen 94 första kvartalet, vilket indikerar en avmattning (nindexvärde över 100 markerar tillväxt). För mars månad låg index på 85.  

-Coronakrisen ligger som en våt filt över hela världsekonomin, men den slår väldigt olika mot olika företag. De stora förlorarna finns framförallt bland små till medelstora företag med en stor del av sin försäljning till fordonindustrin, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Ikem.  

För läkemedelsindustrin och delar av kemiindustrin samt plastföretag med leveranser till bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrin har efterfrågeläget varit betydligt stbilare. Medan många företag anger produktionsbortfall  upp till 80 procent och några enstaka fall rapporterar om mer eller mindre nedstängda produktionenheter, rapporterar andra om ökad försäljning.  

Många av medlemsföretagen använder sig nu av korttidspermitteringar för att rädda ekonomin. Ungefär en tredjedel av företagen har hittills utnyttjat den möjligheten. Denna andel ökar dock snabbt och ungefär avrtannat medlemsföretag räknar med att korttidspermittera hela eller delar av sin personal.  

Enligt Eckerdal efterlyser dryga hälften av Ikem:s medlemsföretag ytterligare statliga stödåtgärder för att överbrygga dagens svåra läge.  

Effekternaavpandemin den globala och nationella ekonomin börjar kännas också allt längre ut i värdekedjorna. Det blir uppenbart när företagen ska ge en prognos på efterfrågeutvecklingen under den kommande månaden. Ungefär 40 procent av företagen förutspår ett mycket stort efterfrågeras.  

-Men allt är inte nattsvartFör läkemedelsindustrin och delar av plast- och kemiindustrin med leveranser till balnd annat livsmedels- och läkemedelsindustrin har efterfrågan utvecklats i gynnsam riktning under epidemin, säger Carl Eckerdal.  

-Världen efter corona kommer skrika efter nya produkter och innovationer från just plast, kemi- och läkemedelsföretag för att stå bättre rustade nästa gång en global pandemi hotar oss, säger Eckerdal. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.109