23948sdkhjf

Örebro ska blomma

Örebro ska restaurera och nyanlägga 20 ängar i stan. Det blir både traditionella slåtterängar och andra ”urbana” ängar i Örebro och några av kommunens mindre tätorter.

Projektet heter ”Fjärilens landskap” och tanken är att göra Örebro till en grönare och vackrare stad samt hjälpa djur- och växtlivet genom att förvandla klippta gräsytor till blommande ängar.

– Åtgärderna handlar om att öka blomningen i parkstråk och är en del av kommunens satsning på Fjärilens landskap och att ställa om till en hållbar parkskötsel. Det gynnar både bin och fjärilar och skapar en vackrare miljö för örebroarna, säger Viola Edin, parkingenjör, i ett pressmeddelande.

Fakta ängar

  • På 1800-talet var ängen den vanligaste sortens mark runt byarna.
  • I dag finns det bara några enstaka ängar kvar, mindre än en procent.
  • Ängarna är viktiga livsmiljöer för tusentals olika arter, men de har svårt att hitta platser där de kan överleva idag. Därför behövs alternativa livsmiljöer som till exempel vägkanter och parker.

Källa: Örebro kommun

I oktober planterades över 200 000 lökar och flera hundra perenner, bland annat  tulpaner, krokus och stäppliljor. Under våren ska ängsfrön sås och  buskar som ger blommor och bär ska planteras.

Enligt kommunen är det långsiktiga målet att skapa ett nätverk av ängsmarker i kommunens tätorter. Markerna ska delvis kompensera för den förlust av biologisk mångfald som skett i det svenska odlingslandskapet.

Tanken är att ängarna ska öka artrikedomen, de ska bli ett ett myller av blommor, gräs, insekter, maskar och svampar som i sin tur kan dra till sig möss, ödlor och fåglar.

Projektet finansieras till 50 procent av Boverket.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078