23948sdkhjf

NCC miljödeklarerar mer

Det blir allt viktigare för NCC att miljövarudeklarera basmaterial. Framför allt fokuseras på ballast, asfalt och material inom grundläggning och armering – viktiga byggstenar i framtidens hållbara samhälle.

Efterfrågan livscykelbaserad och transparent information om väsentliga basmaterial blir allt större. Det konstaterar NCC som därför intensifierat arbetet med att ta fram miljövarudeklarationer (EPD) för i första hand stenbaserat byggmaterial.

En EPD är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om livscykelns miljöpåverkan, till exempel avseende klimat, för en produkt eller tjänst.

I slutet av förra året kunde NCC certifiera sin process för att ta fram miljövarudeklarationer för olika typer av ballast- och asfaltprodukter från företagets täkter och asfaltverk i hela Norden. I samband med arbetet gjordes också miljövarudeklarationer för täkten Glimmingen och asfaltverket Porsen utanför Uddevalla.

– Med en certifierad process för att ta fram en miljövarudeklaration kan vi göra så många EPD:er vi önskar och publicera dem själva. Det bedömer vi vara ett framgångskoncept eftersom vi har så många täkter och asfaltverk runtom i Norden, säger Marie Berglund, hållbarhetskoordinator på NCC Industry.

Arbetet med att ta fram processen har varit tidskrävande, men givande. Vi ser att inte bara våra kunder utan också vi själva kommer att ha nytta av informationen. Med en livscykelanalys som grund kan man identifiera var i processen förbättringar ska prioriteras om man, till exempel, vill energieffektivisera sin verksamhet.

I slutet av januari var det dags för Hercules Grundläggning, ett företag inom NCC Industry, att publicera sin EPD för betongpålar.

Vi har samlat mängder av data från våra pålfabriker i Ucklum och Västerås för att kunna göra de livscykelanalyser som behövs. Så vitt vi vet är vi först i Norden med en miljövarudeklaration för betongpålar, säger Göta Sörqvist, affärsutvecklare på Hercules.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.125