23948sdkhjf

”Banavgifterna är för låga”

| Av Redaktionen | RT-Forum | Tipsa redaktionen

De svenska avgifterna för tågtrafiken är alldeles för låga vilket leder till ineffektivitet och förseningar – detta enligt en ny forskningsrapport från SNS.

De svenska banavgifterna för tågtrafiken har under lång tid varit lägre än de lagstiftade miniminivåerna, vilket innebär att de felaktigt är alltför låga. Det visar transportekonomen Kristofer Odolinski i en ny SNS-rapport. Brister i avgiftsstrukturen leder till att den svenska järnvägen utnyttjas ineffektivt och i förlängningen till onödiga förseningar inom tågtrafiken. Om den befintliga järnvägsinfrastrukturen används mer effektivt kan det hända att behovet av nya järnvägsprojekt minskar. Ett första steg är att se till att rätt banavgifter tas ut.

I Sverige betalar tågoperatörer en banavgift för att nyttja järnvägsspåren. Avgiften ska enligt lag innefatta direkta kostnader för slitage av infrastrukturen, men bör från ett samhällsperspektiv också inkludera andra externa kostnader som buller- och trängselkostnader. Banavgifterna är avgörande för att järnvägsnätet ska användas effektivt. Enligt gällande lagstiftning och EU-direktiv ska ”golvet” för banavgiften fastställas till de infrastrukturkostnader som uppstår när ytterligare ett tåg framförs längs med spåren, den så kallade marginalkostnaden.

Kristofer Odolinski, forskare i transportekonomi, visar att så inte skett i Sverige under lång tid eftersom alla marginalkostnader för infrastrukturen inte har inkluderats. Därutöver tar dagens banavgifter inte fullt ut hänsyn till kostnaderna för trängsel på spåren. Odolinski menar att Sverige kan lära av Storbritannien som har haft trängselavgifter i tågtrafiken sedan 2002. Dessa baseras på hur kapacitetsutnyttjandet påverkar följdförseningar.

– Det behövs en mer fullständig bild av tågtrafikens externa marginalkostnader och dessa måste givetvis avspeglas i prissättningen eller i tillgången till spåren. Bara då kan man få till en effektiv prissättning och i förlängningen använda järnvägsnätet bättre, säger Kristofer Odolinski, forskare vid Institute for Transport Studies (ITS), University of Leeds och vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Om politiker i Sverige väljer att inte låta alla trafikslag betala sina externa marginalkostnader bör dessa avsteg vara evidensbaserade. Man måste ställa frågan om vad samhällsnyttan respektive samhällskostnaden med dessa avsteg från marginalkostnaden är, menar Odolinski.

Riksdagen har beslutat om en fyrstegsprincip som ska följas vid planering av transportinfrastruktur. Den lyder: 1) tänk om, 2) optimera, 3) bygg om och 4) bygg nytt. Att bygga nytt är alltså det sista alternativet när övriga tre är uttömda.

– I detta fall har politiken inte utnyttjat de första stegen i fyrstegsprincipen fullt ut och har därför inte en helt klar bild över behoven av ombyggd eller ny infrastruktur. Man måste se till att den infrastruktur man redan har används på ett effektivt sätt, säger Kristofer Odolinski.

Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.

Branschorganisationen Tågföretagen kommenterar rapporten HÄR!

Håll dig uppdaterad med Nordiske Medier Newsroom
Kommentarer (1)
Startsidan just nu

Nu rivs Sveriges första kärnkraftsverk

Mångsidig grovsorterare utlovas

Fredheim Maskin lanserar en mångsidig grovsorterare som ska passa både för entreprenörer och i täkter.

Merlo i hetluften

För den entreprenadmaskin som jobbar vid en värmekälla som genererar bortåt 700 grader ställs krav utöver de vanliga. Nöten knäcktes dock av Hüllert Maskin som i princip bytte ut allt utom stommen på den Merlo teleskoplastare som nu jobbar på Vargön Alloys smältverk i Trollhättan.

Stor satsning på återbruk av tegel

Återbruk av tegel är inget nytt, men för svensk del handlar det om väldigt liten skala. Det vill Göteborgsbaserade Brukspecialisten ändra på. Bland annat aviserar företaget starten för en anläggning som ska klara storskalig rensning av bland annat fasadtegel i höst.

Bredare bana i Linköping

Plus

Omrörd inte skakad om vodkatillverkaren får välja

Tankar, kärl och omrörning är viktiga delar för många industrier. När det dessutom handlar om tillverkning av livsmedel ökar kraven. Följ med till Pernod-Ricards anläggning i Nöbbelöv och få en inblick i tillverkningen av Absolut Vodka.

Nyhetsbrev

Nästa Load up går i Boden

Load up North skjuts inte bara upp ett år – den flyttas dessutom till Boden.

Förbundskaptenens nya uppdrag

Med ett inställt fotbolls-EM blev sommaren inte riktigt som många hade tänkt sig.

Uthyrare lägger stororder

Wiklund Trading har länge levererat maskiner till företag som numer ingår i Rentagruppen. Erfarenheterna från dessa samarbeten har nu medverkat till en större order på 50 maskiner från den växande finska rentalkoncernen

Byggmarknad med virusfrossa

Det är en dyster konjunkturrapport som just presenterats av bransch- och arbetsgivareorganisationen Byggföretagen. Bedömningen är en nedgång inom samtliga marknadssegment, med ett undantag – anläggningsmarknaden.

Höga krav på hyrmaskinernas däck

Bra däck är viktigt, men rätt däck till rätt maskin är nästan ännu viktigare, konstaterar S-rentals vd Tony Ferm.

Epiroc tar stororder i Chile

Ny liner för plastfria förpackningar

Livsmedelssäker kraftliner från Stora Enso öppnar upp nya marknadssegment.

"Ursprung för drivmedel. tack!"

Peab bygger i Sundsvall

Kontrollera mera – Svevia välkomnar viten

Svevia för en ojämn kamp mot fartdårarna på vägen, företaget  välkomnar också en ökad kontroll av hur TA-arbetet utförs. –  Det är bra – då kan vi få bort oseriösa aktörer.

Peab bygger utanför Göteborg

FTI-vd lämnar

Ledare: Annorlunda sommar

Ny mobilitetsaktör i Stockholm

JM avtalar med byggvaruhandel

Ny upphandlingsmodell testas vid vägprojekt

Rätt utbildning Jessicas biljett till yrkeslivet

Svårt att få jobb efter gymnasiet? Inte med rätt utbildning. Det är 20-åriga Jessica Neiglick ett levande bevis på. Efter avslutad gymnasieutbildning till maskinmekaniker i Enköping våren 2018 blev det först sommarjobb och sedan en fast tjänst hos Swecon i Västerås.

Svevia säkrar stort och smått

För Svevia spelar det ingen roll om det är en bro som ska byggas eller en död grävling som ska plockas upp – säkerheten måste finnas där, även om det kostar.

Tvärstopp för Göta Kanal

Inget Load up North i år

Tar över SL

Överklagar jätteupphandling

Peab bygger i Ängelholm

Trafikverkets plan för Gävle – Kramfors

Sommarjobb på sliten väg

Vägledning om åtgärder kring mikroplast

Tungt för företagen

Nya bostäder i Gävle

1

Mötesfri väg i Dalarna

Järnvägsplanering i Gävle

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.094