23948sdkhjf

Stort lyft allt närmare för lyftbro

| Av Morgan Andersson | Tipsa redaktionen

Motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska äntligen få ett lyft. I dag är de en besvärande flaskhals på en av Sveriges mest trafikerade vägar. Nu har dock Ramboll fått i uppgift att ta fram de handlingar som behövs för att förbättra såväl framkomlighet som säkerhet.

De motorvägsbroar som leder E4 och E20 över Södertälje kanal är en besvärande flaskhals för trafiken söder om Stockholm. Passagen är en av Sveriges mest trafikerade vägar och belastas bland annat av en stor andel tunga fordon.

Grundproblemet är att broarna bara medger två körfält i vardera riktning, därför är en huvuduppgift att hitta en lösning som medger totalt sex körfält. För att nå hela vägen fram finns dock ytterligare minst en svårighet som måste övervinnas.

Broarna är så kallade lyftbroar som möjliggör trafik med större fartyg i kanalen. Broarna har sedan invigningen 1965 utsatts för såväl tidens tand som påkörningar, något som innebär att framför allt lyftspannens stålfackverk och maskineri behöver kontinuerliga underhållsinsatser, med återkommande trafikstörningar som följd.

Bedömningen är ändå att broarnas underbyggnad och maskineri ska kunna behållas. Tanken är att det ska räcka med att byta ut lyftdelen i stål. Men även där finns ett krux – konstruktionen får inte vara tyngre än den betydligt smalare, befintliga lösningen.

Vi tittar på innovativa lösningar för att kunna konstruera en större, men lättare bro. Det kan till exempel innebära nya typer av starkare och lättare material och nya metoder, säger Martin Ålenius, vice divisionschef på Ramboll, det företag som nu fått Trafikverkets uppdrag att hitta de lösningar som krävs för att bygga bort flaskhalsen – dessutom på ett sätt som minimerar störningarna för den befintliga trafiken. Tanken är att även de närboende ska tjäna på ombyggnaden i form av minskat buller.

I uppdraget ingår upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, byggplatsuppföljning och all tillståndshantering på sträckan mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog och inkluderar, förutom lösningar för broarna och breddning av vägen, även anpassning av av- och påfarter vid Moraberg. Allt med syfte att förbättra framkomligheten och öka säkerheten.

Med innovativa lösningar och fokus på samarbete och kommunikation ska vi genomföra det här projektet. Vi har i andra projekt använt oss av digitala samråd med invånarna, vilket vi planerar att göra även här. Det är viktigt att invånarna kommer till tals och det tror vi ökar med digitala och överskådliga verktyg. Vi planerar även att använda oss av anonym digital trafikdata så att vi kan planera stora arbeten med så liten störning som möjligt, säger Martin Ålenius.

Enligt nuvarande planer ska hela projektet vara slutfört inom åtta år, i tid för öppnandet av E4:s nya sträckning Förbifart Stockholm öppnar. Under den tiden ska trafiken flyta på så smidigt som möjligt.

Håll dig uppdaterad med Nordiske Medier Newsroom
Kommentarer (1)
Startsidan just nu

Ledare: Annorlunda sommar

Ny mobilitetsaktör i Stockholm

JM avtalar med byggvaruhandel

Ny upphandlingsmodell testas vid vägprojekt

Rätt utbildning Jessicas biljett till yrkeslivet

Svårt att få jobb efter gymnasiet? Inte med rätt utbildning. Det är 20-åriga Jessica Neiglick ett levande bevis på. Efter avslutad gymnasieutbildning till maskinmekaniker i Enköping våren 2018 blev det först sommarjobb och sedan en fast tjänst hos Swecon i Västerås.

Svevia säkrar stort och smått

För Svevia spelar det ingen roll om det är en bro som ska byggas eller en död grävling som ska plockas upp – säkerheten måste finnas där, även om det kostar.

Nyhetsbrev

Tvärstopp för Göta Kanal

Nu har den startat – testanläggningen som fångar koldioxid

De ska bygga Ragn-Sells anläggning för flygaska

Magnifik fabrik blev en utmaning för rivarna

Metallingjutna balkar, granitsten och riktigt seg betong. Färgfabriken är inte bara stor och full av lackrester, den är extremt stabil också – en utmaning för rivarna.

Industrijätten Hydro storvarslar

Stark orderingång i NRC-gruppen

2020 har, trots Covid-19-pandemin, börjat bra för NRC Group. Tillväxt i försäljningen och stark orderingång har resulterat i en orderstock som aldrig varit större än de dryga åtta miljarder norska kronor som redovisades i slutet av mars.

Sandviks nya paket

Den platta vinflaskan gör entré

Sandahls bryter med Schenker i förtid

Inget Load up North i år

Luft under vingarna för flygfotografering

Kranpunkten stärker i Stockholm

Kranpunkten förstärker närvaron i Stockholm genom att öppna en depå i Västberga industriområde, i nära anslutning till E4/E20, med Robin Eriksson som depåchef.

Tar över SL

De får asfaltera i Järfälla

Vindkraft löser småländskt elunderskott

Bristen på el i regionen kring småländska Åseda ska snart vara ett minne blott. Lösningen är 47 vindkraftverk i Uppvidinge kommun med en årlig elproduktion som beräknas uppgå till drygt 600 GWh, vilket skulle kunna förse 120 000 villor med hushållsel.

Överklagar jätteupphandling

Prisas för ökad gruvproduktion och högre säkerhet

Kapten! 28 Volvolastare anmäler sig

Nyligen var det uppställning för ett gäng nyinryckta i Eskilstuna. Uppställningsplatsen var dock inte en kaserngård utan hos Swecon där 28 specialutrustade Volvolastare anmäldes sig till tjänstgöring i det svenska försvaret.

Peab bygger i Ängelholm

Trafikverkets plan för Gävle – Kramfors

Sommarjobb på sliten väg

Vägledning om åtgärder kring mikroplast

Tungt för företagen

Mötesfri väg i Dalarna

Järnvägsplanering i Gävle

Öppet brev till EU om kollektivtrafiken

Robotar gör armeringskorgar

Nio nya i Nacka

Nya bostäder i Gävle

Toppchef lämnar Scania för Daimler

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.144