23948sdkhjf

Byggstart för askåtervinning

Så har skopan satts i marken i Bro, utanför Stockholm, för en investering på 600 miljoner kronor där syftet är att utvinna råvaror ur flygaska från avfallsförbränning.

Varje år återvinns, enligt Ragn-Sells, energin ur nästan sju miljoner ton avfall i Sverige genom förbränning som genererar fjärrvärme och el. Kvar blir då runt 300 000 ton flygaska, varav ungefär hälften skickas till ett nedlagt kalkbrott på ön Langøya i Oslofjorden. Kvar i askan finns då dels värdefulla ämnen som kan användas vid exempelvis halkbekämpning och som växtnäring och dels tungmetaller och andra hälsovådliga miljögifter.

Redan inom några år kommer dock Langøya-brottet att vara fyllt och stängas, något som finns med i vågskålen när nu Ragn-Sells sätter spaden i jorden för en lösning som inte bara minskar behovet av deponier för farligt material utan också gör det möjligt att återvinna värdefulla ämnen.

Att lägga flygaska i gamla gruvhål tillhör förra seklet, men hittills har inte svenska kraftvärmeproducenter haft några hållbara alternativ. Nu ser vi fram emot att fortsätta samtalen med branschen kring vår cirkulära lösning som snart är i drift, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Vid upphandlingen av byggare valdes i internationell konkurrens det schweiziska miljöteknikbolaget Hitachi Zosen Inova som är specialiserat på industrianläggningar, från projektering till byggande och integration av tekniska lösningar.

Hitachi Zosen Inova har stor vana av att utveckla och installera system för att hantera värdefullt avfall som flygaska. Ragn-Sells nya anläggning är ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle som tar vara på alla resurser, säger Ruedi Frey, seniorkonsult på Hitachi Zosen Inova.

Med hjälp av en grävmaskin togs nyligen det ceremoniella första skoptaget för storsatsningen på cirka 600 miljoner kronor vid Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp i Bro, nordväst om Stockholm. Om två år ska den färdiga anläggningen kunna ta emot 150 000 ton flygaska om året, utvinna flera värdefulla ämnen ur askan och samtidigt ta bort de oönskade ämnena ur kretsloppet.

Verksamheten vid anläggningen baseras på en världspatenterad teknik, framtagen av Ragn-Sells innovationsbolag Easy Mining. Metoden utvinner kalium och flera andra värdefulla ämnen ur askan, samtidigt som miljögifter och andra oönskade ämnen tas bort ur kretsloppet.

Cirkulära lösningar som den här ger minskade utsläpp, skapar jobb och bygger en helt ny svensk exportindustri säger Mikael Hedström.

Läs mer om processen och användningsmöjligheterna här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078