23948sdkhjf

Se vår enkät: Så hanterar företagen i bas- och processindustrin corona

Vi har ställt en fråga till Sveriges bas- och processindustri med anledning av coronaviruset. Här är de svar vi fått in så här långt. Listan kan komma att uppdateras.

Vår fråga: Vad gör ert företag för att anpassa verksamhet till den rådande situationen? 

Papper och Massa
Södra
Under pågående pandemi axlar vi inom Södra ett både samhälleligt och affärsmässigt ansvar för att hålla igång den industriella verksamheten och arbetar hårt för att upprätthålla varuförsörjning och leveranskapacitet. Det gör vi genom att minska riskerna för smittspridning av coronaviruset (Covid-19) i enlighet med de kontinuerliga uppdateringarna och rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO), nationella och lokala myndigheter. 

Läs också: Ledare: Annorlunda sommar

Inom Södra har vi infört en allmän besöksrestriktion och säkerhetsrutiner för att exempelvis hantera in- och utleveranser vid våra enheter. Vi har även riktlinjer som gäller möten och resor, samt en generell försiktighetsprincip med råd om hur vi agerar och uppträder.
Vi har även tillsatt en särskild grupp med specialister och representanter för våra affärsområden för att stödja verksamheten i det kontinuerliga arbetet med att efterleva och uppdatera riktlinjerna i arbetet mot Covid-19. Allt för att ha en så säker verksamhet som möjligt, i både det korta och långa perspektivet.

SCA
Vi har utarbetat krisberedskapsplaner för alla enheter i syfte att skydda riskgrupper, befordra hälsa och säkerhet för medarbetare och deras familjer och för att hålla igång produktion och verksamhet. Vi har bl a begränsat resor, besök och fysiska möten till endast verksamhetskritiska sådana. Vi har för närvarande inga coronarelaterade produktionsstörningar.

Stora Enso
Vi har sedan början av februari haft olika grader av reseförbud och idag innebär det ett totalt reseförbud inom hela koncernen. Vid anledning att tro att man exponerats för viruset gäller självkarantän i hemmet i 14 dagar. Vi har även infört besöksförbud (dvs. kunder leverantörer etc.) samt uppmanar anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån. Måste interna möten genomföras skall grupperna hållas små. Vi rekommenderar givetvis anställda att följa hälsomyndigheternas hygienanvisningar för att förebygga smittspridning.

Läs också: Respiratorer nästa för JCB

Bolaget har också ställt in årsstämman som skulle hållits idag i Finland. 

Rottneros
Massamarknaden bedöms för tillfälle att vara stabil. Hitintills har vi inte kunna se en minskad efterfrågan. Därför är vår huvudsakliga fokus att hålla fabriken i gång, vilket kan blir en utmaning med förhöjd sjukfrånvaro pga virusinfektioner i tillägg till vanliga sjukdomar och samtidigt ett ökad krav på att passa barn den dagen som dagis, förskolan, skolan och fritis stänger. Vi ser över vilken redundans vi har i vår organisation samt förbereda för hemarbete på de befattningar där det är möjligt.

Domsjö Fabriker
Med anledning av Coronaviruset har vi infört förbud för resor i tjänsten, det gäller såväl inom som utom Sverige, även deltagande i mässor, utbildningar etc. Eventuella undantag beslutas av VD efter genomförd riskanalys.
Vi har infört förbud att besöka Domsjö Fabriker för personer från riskländer eller personer som har vistas i riskländer de senaste 14 dagarna.

Läs också: Byggföretag hittar till campingstugor

Inga externa besöksgrupper tas emot.
Vi förändrar inte vår interna mötesordning men vi undviker i möjligast mån stora möten. Vi är restriktiva med att hålla möten med externa deltagare, digitala kanaler rekommenderas istället.
Vi uppmanar till god handhygien, särskilt på arbetsplatser där flera personer nyttjar samma arbetsplats/utrustning. Vi har även ökat städningen på vissa utsatta positioner och ökat tillgång till tvål och handsprit .
Medarbetare, liksom entreprenörer/konsulter etc, som rest till ett av UD riskklassat land får vid hemkomst inte komma till Domsjö Fabriker under de närmaste 14 dagarna.

Läs också: Sandvik drar i bromsen

Personer som rest utomlands, men inte i länder som klassas som riskländer enligt UD, är välkomna till jobbet. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående karantän för personer som träffat smittade/sjuka personer.
Vi uppmanar även alla anställda att stanna hemma vi tecken på sjukdom.
Vi följer utvecklingen noga och inrättar oss efter Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Läs också: Volvo stoppar produktion i Sverige

BillerudKorsnäs
Som vi skrivit om tidigare har BillerudKorsnäs beslutat att skjuta upp sitt underhållsstopp. 

Järn- och stål
SSAB
Vi som företag göra vad vi kan för att bidra till att minska smittspridning och mildra konsekvenserna av Coronaviruset och har därför introducerat en rad åtgärder.
Då vi har verksamhet i olika länder och på olika platser måste vi följa lokala myndigheters regler och rekommendationer. Därför kan åtgärderna se lite olika ut på olika platser i världen. Exempel på åtgärder är självklart reserestriktioner i flera steg, besöksbegränsningar och flera av SSABs arbetsplatser har infört arbete hemifrån där så är möjligt, allt i linje med myndigheters rekommendationer.
Vi följer utvecklingen noga.

Höganäs
Än så länge rullar vår produktion som vanligt. Vi vidtar försiktighetsåtgärder så som rese- och besöksförbud och förbereder oss på ett eventuellt större utbrott i eller runtom Höganäs.

Outokumpu
Fokus ligger på att säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda och besökare på våra siter. Vi följer myndigheternas råd och har vidtagit egna åtgärder globalt på Outokumpu som hygieninstruktioner, reserestriktioner, självkarantän om man besökt ett högriskområde, uppmuntrar till distansarbete och vi tar bara emot affärskritiska besök till våra anläggningar. Vi deltar inte i större möten och konferenser och använder online-kanaler för att ersätta fysiska möten.

Gruvor

Boliden
Boliden gör en stor mängd förberedande arbeten för att på bästa sätt upprätthålla produktion om en mer utmanande situation skulle uppstå. Gemensamt för dessa är naturligtvis att öka flexibiliteten för att hantera olika scenarion och samtidigt minimera smittspridning. Bland åtgärderna finns att endast verksamhetskritiska besök till anläggningar tillåts, säkerställande av leveranser till och från verksamheterna samt översyn av möjligheter att genomföra planerade underhåll. Därutöver genomförs naturligtvis en mängd mindre insatser, i linje med myndigheters rekommendationer, för att begränsa smitta hos medarbetare. Hur corona kommer påverka underhållstoppet är inte klart. 

Kaunis Iron
Har infört följande:

Besöksförbud på alla våra anläggningar.
Begränsningar av tjänsteresor och rekommendation att hålla möte via Teams eller telefon.
Allmänna förhållningsregler gällande handhygien.
Utökade städrutiner i lokaler och maskiner.
Restriktioner av vistelse i lokaler med kritiska funktioner.
Inventering och analys av personal, leveranser av reservdelar och tjänster pågår för att identifiera eventuella kritiska punkter.

LKAB
Kör underhållstopp som planerat.

Kemiindustri

Preem
Vårt främsta fokus är att alla våra medarbetare ska ha en säker arbetsmiljö. För att minimera risken för smitta på vår arbetsplats och bidra till att minska smittspridningen i samhället i stort,
Vi följer vi utvecklingen noga och arbetar kontinuerligt med våra beredskapsplaner för att minimera risken för eventuella störningar - i vår produktion och ute på våra stationer.
Vi är ju en del av den svenska krisberedskapen och tar den rollen på största allvar. Därför har vi en regelbunden avstämning med de myndigheter som gett oss ansvaret.
Visst är läget anmärkningsvärt på många olika sätt med vår verksamhet fungerar väl och tillgången på drivmedel har inte förändrats.

Kemira Kemi
Vi följer utvecklingen noga och följer myndigheternas rekommendationer. Vår prioritet är i första hand våra medarbetares hälsa och därefter är det viktiigt för oss att kunna vidmakthålla vår produktion. Av den anledningen begränsar vi externa besök på företaget. Endast nödvändiga repartioner görs av externa entreprenörer. Vi försöker också begränsa all direkt interaktion mellan vår personal och personer som kommer till vår site. Sedan gör vi som många andra företag, rekommenderar vi medarbetare som kan arbeta hemma att göra det.

Inovyn Sverige
Vår externa kommunikation kring bolagets åtgärder för att minska konsekvenserna av Corona styrs på koncernnivå, så jag kan tyvärr inte svara.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.079