23948sdkhjf

De grundar för Malmös elförsörjning

I april inleds mark- och grundarbeten för en ny 400 kV-ledning som ska öka driftsäkerheten i Malmöregionen.

Svenska Kraftnät planerar att investera närmare 60 miljarder kronor i transmissionsnätet och för verksamhetsinvesteringar som IT-projekt under de kommande tio åren. I satsningen ingår såväl nya ledningar som upprusting av gamla.

– Kraftsystemet präglas av en allt snabbare omställning till följd av politiska beslut, utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el. Det ställer ökade krav på oss för att säkerställa ett kraftsystem som är säkert, effektivt och rustat för nya utmaningar, säger Peter Wigert, finansdirektör på Svenska Kraftnät.

Ett projekt som just nu är i upptaktsfasen är en 400 kvV högspänningsledning som ska bidra till ökad driftsäkerhet i Malmöregionen. Svenska Kraftnät har lagt ut uppdraget att bygga de stolpar och dra de faslinor som behövs för genomförandet till Linjemontage i Grästorp som i sin tur har plockat in NCC som underentreprenör.

Vi har samarbetat med NCC tidigare i andra liknande projekt och tar nu med oss dessa goda erfarenheter när vi bygger ut stamnätet i södra Sverige, säger Johan Holmgren, projektledare på Linjemontage.

Med start i april och ungefär två år framåt kommer NCC att utföra markarbeten och gjuta fundament i ett uppdrag värt cirka 160 miljoner kronor.

Sammantaget rör det sig om grundläggning för 136 parstolpar på en 42 kilometer lång ledningssträcka mellan Hurva mitt i Skåne och Sege i utkanten av Malmö. I uppdraget ingår även anläggning av tillfartsvägar till byggplatserna, återställning av marken efter arbetet samt rivning av tidigare fundament.

NCC har stor vana och kompetens kring genomförande av projekt där arbetet ska genomföras på ett stort område med många olika byggplatser, i det här fallet en sträcka på över fyra mil. Och där olika och unika krav kring exempelvis miljö- och vattenhantering finns på nästan samtliga av de 136 byggplatserna, säger Christer Stenson, produktionschef, NCC Infrastructure.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

1.959