23948sdkhjf

Nya försök till muddring vid Hargs hamn

Om några år ska de fartyg som anlöper Hargs hamn kunna ta med sig avsevärt tyngre laster än i dag. För att klara detta planeras för en breddning och fördjupning av farleden – arbeten som förväntas starta sent i höst.

Sjöfartsverket tar nu nya tag för att öka kapaciteten i Hargs hamn. Primärt handlar det om en breddning och fördjupning av farleden, men i projektet ingår också en ny 200 meter lång kaj.

Avsikten var att inleda muddringen hösten 2019, men Sjöfartsverket var inte nöjd med de anbud som lämnades in och valde därför att skjuta projektet på framtiden.

Men nu görs ett nytt försök. Anbud har begärts in och förhoppningen är att kunna teckna ett kontrakt med entreprenör till sommaren. I bästa fall skulle det betyda att muddringsarbetet kan slutföras innan årets slut, men reservplanen är att återuppta arbetena nästa höst om så skulle behövas.

Tanken är att muddringsarbetet ska öka djupgåendet i farleden från 8,5 till 11,0 meter.

Farleden ska breddas och fördjupas. Vidare kommer sjösäkerhetshöjande åtgärder att vidtas med anpassning till internationella bestämmelser. Åtgärderna leder till att lastkapaciteten kan dubblas från dagens 20 000 ton till 40 000 ton, säger Max Bjurström som är Sjöfartsverkets projektledare.

För att fördelarna med en djupare farled ska kunna utnyttjas fullt ut, planeras även för en ny, 200 meter lång kaj, med tänkt byggstart första kvartalet 2022.

När det gäller hela arbetet med att anlägga en ny kaj för vi en samrådsprocess med berörda som myndigheter såväl som närboenden. Vi har vidare en dialog med miljökontoret i Östhammar samt länsstyrelsen. Tillstånd för att muddra och spränga i det nya kajläget finns redan inom ramen för befintlig gällande miljödom. Hamnen kommer att ansöka om tillstånd för själva kajbygget hos Mark- och miljödomstolen , säger Peeter Nömm, vd för Harg hamn.

Investeringsplanerna får tummen upp av Mathias Carlsson, chef för spannmålsanläggningarna hos Lantmännen Sverige som härom året etablerade sig i anslutning till hamnen.

I och med muddringen kan fartygens lastkapacitet fördubblas. Det är något mycket viktigt för oss ur konkurrenssynpunkt. Sjöfartens förbättrade möjligheter innebär också att våra volymer på lastbil kommer att minska successivt, säger Mathias Carlsson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

2.001