23948sdkhjf

”Regeringen måste agera!”

Transportföretagen bjuder in regeringen till samtal om åtgärder för flygbranschen som liksom turistnäringen drabbats hårt av coronaviruset - regeringen är för passiv enligt Transportföretagen.

Spridningen av det nya coronaviruset får allvarliga följder för transportnäringen i Sverige. För flyget, liksom rese- och besöksnäringen, är situationen mycket ansträngd. Med anledning av detta bjuds nu regeringen in för att se över åtgärder.

Det nya coronaviruset, som orsakar covid-19, har redan fått stora konsekvenser för besöksnäringen och reseindustrin. Hela transportsektorn pressas hårt, inte minst flygbranschen som nu står inför en omfattande trafikminskning. På kort sikt möter flygbolagen detta genom produktionsneddragningar, men mer långsiktiga åtgärder måste komma från politiskt håll:

– Våra medlemsföretag anstränger sig nu till det yttersta för att anpassa flygutbudet till den nedsatta efterfrågan och försöker på så sätt skydda stora ekonomiska värden, arbetstillfällen och själva tillgängligheten i Sverige. Vi räknar självklart med att även politiken gör sitt så att Sverige även fortsatt har tillgång till viktig mobilitet och för att skydda företagen och deras anställda. Ingen står immun mot detta, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg, 

Konsekvenserna av coronaviruset kommer sannolikt att bli kännbara även för de företag som är beroende av fungerande transporter. I förlängningen hotas tillgängligheten mellan Sverige och resten av världen, men även inrikes.

Mot bakgrund av det har Transportföretagen genom förbundet Svenska Flygbranschen riktat en mötesförfrågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth med förhoppning om dialog kring hur situationen ska hanteras då kraftfulla åtgärder krävs. I våra grannländer Danmark och Norge pågår redan sådana samtal med transportnäringen. På EU-nivå har Europeiska kommissionen aviserat åtgärder, exempelvis undantag från delar av regelverk för att hantera den uppkomna situationen.

– Flyget är en internationellt hårt konkurrensutsatt bransch med små marginaler och som redan upplever en nedgång. Vi måste säkerställa att vi inte tappar ytterligare i förhållande till andra länder i vår omgivning. I ett läge där allt fler länder diskuterar olika stödåtgärder för flyget måste självklart även Sverige stå upp för sin industri. Ytterst handlar det om att ta ansvar för företag och arbetstillfällen i hela Sverige, säger Fredrik Kämpfe. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.063