23948sdkhjf

Norrköping rustar för extremregn

Mer utrymme för en bäck är en viktig åtgärd när Norrköping nu väljer att klimatsäkra kommunen för att undvika översvämningar vid framtida skyfall.

Sannolikheten för kraftiga skyfall är betydligt högre än tidigare med anledning av klimatförändringarna. SMHI:s bedömning är att skyfallen blir vanligare i framtiden och mer intensiva.

En rejäl utvidgning av Ljura bäck, som i dag delvis går genom kulvertar och ett smalt dike, är den primära lösningen när Norrköpings kommun nu förbereder sig för eventuella häftiga regn i framtiden.

Bedömningen är att bäcken i dag inte har tillräckligt med plats för att ta emot stora vattenmängder från kraftiga regn och snösmältning. Som den ser ut i dag blir det oundvikligt att ett större vattentillskott medför att bland annat åkrar, omgivande marker och flygplats översvämmas.

När nu bäcken ska få ökad kapacitet för att ta emot stora vattenmängder, passar kommunen dessutom på att göra en anpassning som gör att bäcken i större utsträckning kan bidra till ökad ekologisk mångfald i området. Ambitionen är att berika både djur- och växtliv när bäcken breddas och området runt om förbereds för framtida rekreationsområden.

Ljura bäck är kanske Norrköpings hemligaste bäck, men skulle i framtiden kunna bli ytterligare ett uppskattat blågrönt stråk genom staden, säger Maria Rothman, projektledare på Norrköpings kommun.

I projektet står Arkitema för uppdragsledning och landskapsarkitektur, medan Cowi står för kompetens inom mark, bro, el och belysning, risk och kalkyl. Förprojekteringen ska vara klar i september 2020. Tillståndsansökan för vattenverksamhet pågår parallellt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.112