23948sdkhjf

”Det är viktigt att fortsätta arbetet”

Trots att ”vissa delar sticker ut kostnadsmässigt” strävar Trafikverket vidare med Ostlänken. Förhoppningen är att kunna kapa kostnader genom att bygga från rätt håll.

Den 16 mil långa Ostlänken mellan Linköping, Norrköping, Nyköping och Södertälje ska stå klar 2035 – det är i alla fall Trafikverkets uttalade mål.

Den dubbelspåriga järnvägen, med både stadspassager, broar och tunnlar, är den första delen i de nya stambanor som är tänkta att knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ostlänken finns med i den nuvarande nationella transportplanen, med en finansiering på cirka 54 miljarder kronor (2017 års prisnivå).

För snart ett år sen konstaterade Trafikverket dock att projektet riskerar att bli drygt tio miljarder kronor dyrare sedan man kommit fram till att de geotekniska förutsättningarna, längre tunnlar, stadspassager samt hantering av överskottsmassor kostar mer än man först trodde.

Läs också: Svårt flytta över gods till sjöfart

Trafikverket har nu gjort en ny utredning. Den uppges visa att vissa partier ”sticker ut” kostnadsmässigt medan andra ”håller budget”.

Trafikverket har tillsammans med kommunerna längs järnvägssträckan gjort en kraftsamling för att se hur Ostlänken ska kunna byggas utan att kostnaderna ökar. Utredningen visar att kostnaderna bara kan bantas marginellt om det inte ska ge stora konsekvenser på järnvägens funktion, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket, i pressmeddelandet.

Trafikverkets plan är därför att börja bygga norrifrån.

Tanken är att det ska gå att minska kostnaderna i den nuvarande sträckningen, till exempel ska man kunna komma undan en miljard billigare genom att välja andra lösningar när det gäller att hantera överskottsmassor.

Utifrån detta beslutsunderlag kan vi dra vissa slutsatser för det kommande arbetet. Vi planerar att bygga etappvis och börja med den norra delen av Ostlänken, mellan Järna och Norrköping. Det är där vi kommit längst och det gör att vi kan ta järnvägen i bruk i takt med att etapperna blir klara, säger Einar Schuch.

På sträckan från Norrköping och söderut finns det, enligt Trafikverket, ”stora kostnader och osäkerheter”.

Läs också: Svevia behöver hjälp i Borås

Trafikverket uppger att detta innebär att man kommer att fullfölja arbetet med att ta fram järnvägsplaner för sträckan fram till Linköping, och fortsätta se på möjlig optimering av kostnaderna.

Trafikverket arbetar vidare med framdriften i projektet. Vi ser att vissa partier av den planerade järnvägen sticker ut kostnadsmässigt, samtidigt som stora delar håller budget. Det är viktigt att fortsätta arbetet för ett effektivt genomförande, säger Einar Schuch.Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078