23948sdkhjf

Byggstart för efterlängtad bro

Efter en försening på mer än fem år har byggandet av Skurubron äntligen kommit igång. Dagens bågbro från 1915 och tvillingbron från 1950-talet är inte dimensionerade för dagens trafikmängder och den nya bron är efterlängtad i snabbt växande Värmdö och Nacka.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm och de snabbt växande skärgårdskommunerna Nacka och Värmdö. Leden har motorvägsstandard förutom över Skurusundet där den vid det här laget drygt 100-åriga bron sett sina bästa dagar.

Diskussionerna om en ny bro har pågått i varje fall i ett par decennier, men förbindelsen har inte varit särskilt högt prioriterad från statens sida. 2009 träffade dock Nacka kommun ett avtal med dåvarande Vägverket som innebar att bygget skulle tidigareläggas till 2014 med motprestationen att en del av kostnaden skulle finansieras med hjälp av broavgifter.

Protester och överklaganden har dock bidragit till kraftiga förseningar och först i början på 2019 tecknades ett avtal med italienska Itinera om att bygga bron i en totalentreprenad för ungefär 800 miljoner kronor, inklusive bland annat trafikplatserna Skuru och Björknäs. Sedan dess har det gått ytterligare nästan ett år innan spaden sattes i jorden.

I och med den kraftiga förseningen anser kommunen att statens krav på bompengar är överspelat. Infrastrukturminister Tomas Eneroth klargjorde dock tidigare i höstas att beslutet om broavgifter står fast trots att det hunnit gå mer än ett decennium mellan avtal och byggstart.

Men oavsett kampen om vem som ska betala för bron så är spadtaget efterlängtat – framför allt av de som bor eller jobbar i Nacka och Värmdö.

Nacka växer starkt och trafiksystemet måste hänga med. Vi har efterfrågat denna bro i många år och välkomnar att den äntligen börjas byggas. Den förbättrar framkomligheten och gör att fler kommer till sina jobb i tid samtidigt som den möjliggör för vidare bostadsbyggande i Boo, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Den nya 317 meter långa bron får en segelfri höjd på 30 meter och byggs söder om den befintliga. Den danska arkitektbyrån Dissing + Weitling tog hem en projekttävling om brons utformning redan 2012 och har haft som uppgift att hitta en design som inte inkräktar på den skönhet som både naturen kring Skurusundet och den vackra bron från 1915 erbjuder. Andra kriterier som beaktades var trafiktekniska lösningar, kostnaden och genomförandet. I juryns motivering sades bland annat: "För en formsäker och vacker bro med ett tydligt grepp. Den smäckra brobanan bärs elegant upp av bropelarna som en servitör bär upp en bricka."

Den nya bron blir 30 meter bred, vilket ska räcka för motorvägsstandard med tre körfält i vardera riktningen, varav ett är till för kollektivtrafiken. Bropelare och landfästen gjuts av betong medan brodäcket med vägbana byggs helt i stål och tillverkas i delar som fraktas till byggarbetsplatsen där de svetsas ihop på plats.

– Nu pågår förberedande markarbeten och efter årsskiftet börjar vi med sprängningsarbeten, säger Trafikverkets projektledare Åse Wallin.

Därutöver ska trafikplatserna Skuru och Björknäs anpassas till den nya bron. Tidigt i projektet ingår även att förbättra för gång- och cykeltrafikanter samt åtgärder för hantering av dagvatten.

När den nya Skurubron är klar hösten 2022 inleds renoveringen av den befintliga bågbron i en entreprenad som handlas upp i ett senare skede. Den äldsta bron renoveras helt och blir en lokal vägbro över Skurusundet. Tvillingbron renoveras för att bli en åtta meter bred väg för gång- och cykeltrafikanter. En målsättning är att gång- och cykeltrafikanter ska få öppnare och ljusare passager under Värmdöleden. Enligt planerna ska allt vara färdigställt 2024.

När den befintliga Skurubron renoverats lämnas den över till kommunen som därmed övertar ansvaret och förvaltningen.

Läs mer om besvärligheterna inför kontraktsskrivningen här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.109