23948sdkhjf

Grönt är skönt i Karlstad

Karlstad satsar grönt i ny stadsdel

I ett pressmeddelande beskrivs nya Jakobsberg som ”en grön stadsdel för en hållbar framtid”

Planen är att bygga 4 000 bostäder, sex nya parker, ett antal lekplatser, ett utegym och 15 hektar ängsmark. I den första etappen handlar det om att bygga 800 bostäder och skapa nya gröna stråk, cykelvägar och infrastrukturen till området.

Kommunen planerar också att förbättra bilvägen för att knyta ihop Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen, i ett grönt stråk intill Mariebergs idrottsplats ska det finnas en promenadgata med ett utegym och längre söderut, intill Rosenborgsgatan, ska det finnas en park med spänger där grodor kan röra sig fritt, under Rosenborgsgatan ska det dessutom gå tunnlar så att grodorna kan ta sig under vägen, förklarar kommunen.

I planeringen av Jakobsberg har vi lagt stor vikt vid naturen och djurlivet eftersom det här är en hållbar och grön stadsdel. Vi knyter ihop naturområden och skapar rekreationsstråk för både människor och djur, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, i pressmeddelandet.

Jakobsberg etapp ett

  • Omkring 800 bostäder

  • En ny förskola, byggstart våren 2020

  • 6207 meter vatten-, avlopp- och dagvattenledningar

  • 1092 meter fjärrvärmeledningar

  • 54 nya träd

  • 144 stycken nya belysningspunkter

  • Tre grodpassager på sammanlagt 40 meter


Källa: Karlstad kommun

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078