23948sdkhjf

Full fart framåt för tidigare byggstarter

Den som väntar på att få börja bygga väntar ofta för länge – nu testas ett nytt arbetssätt som ska göra det möjligt att sätta skopan i backen ett år tidigare.

Göteborgs Stad uppger att de är först ut i landet med att erbjuda ett nytt arbetssätt med flera parallella processer mellan byggaktörer och kommunen.

Syftet är kunna sätta spaden i jorden ett år tidigare jämfört med traditionella processer – strax efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Tanken är att byggaktören ska projektera byggnaden parallellt med att detaljplanen utformas, Göteborgs Stad erbjuder därför särskilda processer för att ta fram nybyggnadskarta, genomföra lantmäteriförrättning och förbereda bygglovsansökan.

De parallella processerna innebär att byggaktören måste vara aktiv tidigare i processen och ha de finansiella och organisatoriska möjligheter som krävs för att följa en utsatt tidsplan.

– Det kan innebära att även byggaktören behöver se över sina rutiner och arbeta på ett annat sätt än tidigare, säger Johan Benjaminsson som är tillförordnad chef för lantmäteriavdelningen och en av de som utvecklat det nya arbetssättet.

Vissa grundförutsättningar måste vara uppfyllda för att det nya arbetssättet ska kunna användas, Göteborgs stad lyfter fram att det till exempel måste finnas utbyggt vatten och avlopp samt vägar på plats som har kapacitet att klara den nya bebyggelsen, marken bör också vara klar att bebyggas så snart detaljplanen fått laga kraft – exempelvis måste alla förhandlingar om markförvärv vara klara och inga större ledningsomläggningar behöva göras.

– Vi vet att en del andra kommuner erbjuder parallell fastighetsbildning eller parallell bygglovshandläggning som är två av delarna i vårt nya arbetssätt. Men att införa flera parallella processer som ett koncept som går att pröva i alla exploateringsprojekt är något nytt, säger Johan Benjaminsson.

Enligt Göteborgs stad kan arbetssättet med parallella processer användas för samtliga detaljplaner som innebär bebyggelse av kvartersmark, inte bara för bostäder. 

Göteborgs stad har byggt det nya arbetssättet på erfarenheter från Bostad2021, ett projekt mellan byggaktörer och Göteborgs Stad som startade 2014 för att snabbt skapa tusentals nya bostäder utöver den ordinarie produktionen med hjälp av samverkan och parallella processer.

– En viktig lärdom från Bostad2021 är att alla byggprojekt inte klarar av att nå en tidigare byggstart genom parallella processer. Därför är det nya arbetssättet bara aktuellt för projekt som har vissa förutsättningar, och en av de viktigaste är att byggaktören kan börja bygga så snart detaljplanen fått laga kraft, säger Henrik Kant, Göteborg Stads stadsbyggnadsdirektör, i pressmeddelandet.

I pressmeddelandet betonas att de parallella processerna inte ska förväxlas med exploatörsmedverkan i detaljplansprocessen.

Bägge arbetssätten syftar till att snabbare nå fram till byggstart och båda innebär att byggaktören blir mer aktiv tidigare i exploateringsprocessen.

Göteborgs stad noterar dock att exploatörsmedverkan innebär att byggaktörerna själva utför fler arbetsmoment när en detaljplan tas fram, moment som normalt hanteras av kommunen, medan det nya arbetssättet går ut på att byggaktören utför flera av ”sina” arbetsmoment tidigare och parallellt med processen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.093