23948sdkhjf

Ny vägbro över Kalix älv

I sommar inleds byggandet av en ny bro över Kalix älv i Kalix. Den 320 meter långa bron dimensioneras för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.

Bron över Kalix älv i Kalix begränsar i dag framkomligheten för tung trafik på E4 i och med att den inte klarar de 74 ton som krävs i det nya BK4-vägnätet, där vägsträckan ingår.

För att möjliggöra tyngre transporter inleder därför NCC i sommar byggandet av en cirka 320 meter lång samverkansbro med farbana av betong på bärande stålbalkar. Uppdraget omfattar även markarbeten, inklusive pålning, samt rivning av den befintliga bron när den nya är färdigställd.

Den nya bron byggs nedströms den befintliga bron och blir 15,2 meter bred, bland annat ingår en fyra meter bred gång- och cykelbana.

Arbetet genomförs som en utförandeentreprenad där NCC även har konstruktionsansvaret för bron. Ordervärdet uppgår till cirka 220 miljoner kronor med tänkt färdigställande i december 2021.

Ett brobygge av den här dimensionen ställer stora krav på planering och säkerhetsmedvetenhet. Vi kommer att hantera trafik, arbeta i vatten och på höjd och inte minst göra den komplicerade rivningen av befintlig bro för att nämna några moment, säger Robert Nilsson, produktionschef NCC Infrastructure.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

2.064