Trafikverket tycker till – planen i stora drag

| Av Ulrika Andersson | Entreprenad | Tipsa redaktionen

Norrbotniabanan fick grönt ljus i Trafikverkets förslag till nationell transportplan. Trafikverket föreslår också att en något långsammare höghastighetsjärnväg påbörjas under planperioden.

Den 31 augusti lämnade Trafikverket in sitt förslag till nationell transportplan för perioden 2018-2029.

Enligt förslaget vill Trafikverket bland annat lägga pengar på en första delsträcka på Norrbotniabanan, som ska gå mellan Umeå och Luleå, och på en kapacitetsförbättring av de södra delarna av Malmbanan samt att farleden in till Luleå hamn breddas och fördjupas.

Trafikverket föreslår också att det byggs dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby och mellan Tomteboda och Kallhäll, Trafikverket vill också se fyra spår mellan Uppsala och Stockholm.

Trafikverket föreslår också att höghastighetsjärnvägen påbörjas och ser gärna att startskottet går på sträckan Järna-Linköping. Trafikverket vill dock att Ostlänken dimensioneras för 250 kilometer i timmen med ballasterat spår, och inte för 330 kilometer i timmen som man tidigare tänkt. Anledningen uppges vara att nyttan med en högre hastighet är begränsad.

Trafikverket vill också att sträckan Lund-Hässleholm ska få sin byggstart under planperioden och föreslår att man sedan ska prioritera sträckorna Linköping-Tranås/Aneby och Göteborg- Borås.

Västlänken och Hamnbanan i Göteborg lyfts också fram, detsamma gäller dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg och kapacitetsförbättringar på sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Laxå

Trafikverket ser också ett behov av en modernisering av järnvägen mellan Värnamo, Nässjö och Jönköping, och flera projekt mellan Ängelholm och Helsingborg, samt mellan Lund och Hässleholm.

Trafikverket vill också prioritera järnvägsunderhållet till exempel på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg, Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö, Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge och Borlänge-Oxelösund, samt på Malmbanan mellan Luleå och riksgränsen.

När det gäller vägsidan vill Trafikverket att Förbifart Stockholm färdigställs under planperioden, detsamma gäller E22 förbi Söderköping, E18 mellan Köping och Västjädra, ett antal etapper på E22 i Blekinge, Skåne och Kalmar samt delar av E6 i Göteborg.

Trafikverket vill också inleda arbetet med Tvärförbindelse Södertörn mellan Skärholmen/Kungens kurva och Flemingsberg och Haninge, Trafikverket region Stockholm flaggar dock för att projektet kommer att bli nästan dubbelt så dyrt, läs mer om det här.

Trafikverket föreslår också investeringar som ska öka säkerheten, till exempel mötesseparering på de återstående sträckorna på E4 mellan Hudiksvall och Luleå, på E20 mellan Örebro och Göteborg, på vissa delsträckor på E10 i Norrbotten, E14 i Västernorrland och Jämtland, E45 i Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Jämtland, väg 56 mellan Gävle och Katrineholm och väg 70/E16.

Ett annat prioriterat område uppges vara ökad bärighet för tyngre vägtransporter, förstärkningsåtgärder på broar och vägar ska öka bärigheten, vägnätet ska vara tillgängligt året runt, Trafikverket föreslår klimatanpassningar och tjälsäkringsåtgärder och vill dessutom ha ett särskilt BK4-vägnät som ska möjliggöra tyngre lastbilstransporter.

Trafikverket vill också främja överflyttningen av godstransporter från väg till sjöfart och prioriterar därför muddringsinsatser och andra åtgärder i flera hamnar, flera farleder bör också åtgärdas anser Trafikverket och pekar till exempel ut farleden från Landsort till Södertälje och farleden till Luleå hamn.

I planen ska Trafikverket förslå hur de tycker att de pengar som riksdagen anslagit för perioden, totalt 622,5 miljarder kronor ska användas. Till den anslagna summan räknar man också med drygt 90 miljarder kronor i trängselskatter, infrastrukturavgifter, banavgifter etcetera.

En del av pengarna är redan uppbundna i projekt som prioriterats i tidigare planer och förslagen har tagits fram enligt de direktiv som regeringen angivit. Ramarna är till exempel villkorade så att 333,5 miljarder kronor, ska gå till investeringar, 125 miljarder ska ägnas till att underhålla, drifta och reinvestera i järnvägar och 164 miljarder ska gå till att drifta, underhålla och reinvestera i de statliga vägarna.

Planen ska nu gå ut på remiss, den sista januari 2018 ska de regionala planerna lämnas in och regeringen väntas ta ett beslut under våren 2018.Håll dig uppdaterad med Mentor Newsroom

Kommentarer

Lars Andersson
Med hänsyn till trafiksituationen i Göteborg och då i synnerhet knutpunkten R40/E6-E20 samt den långtgående planeringen för dubbelspår Göteborg-Borås är en omgående byggstart det som måste prioriteras. Denna tågsträcka har redan senarelagts 10 till 15 år med tillhörande flerfaldigt ökade kostnader för så väl genomförande som förluster för Göteborgs området med omnäjd.

Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Rätt använd – många möjligheter

Kranpunkten storsatsar – köper in 200 maskiner

Det är bråda tider för Kranpunkten. Efterfrågan på maskiner för vertikala transporter är stor och företaget investerar därför cirka 80 miljoner kronor för att stärka sin uthyrningsflotta med i runda tal 200 nya maskiner.

Oerlikon i finskt förvärv

Land Rover mobiltelefonidebuterar på MWC i april

Nu kastar sig även Land Rover in i mobiltelefonernas värld. Stor batterikapacitet och god funktionalitet även då händerna är våta eller försedda med handskar utlovas.

NCC på köprunda i Danmark

Förvärvet av Jakobsen & Blindkilde stärker NCC:s ställning på framför allt Jylland, men även i resten av Danmark.

Cirkeln sluts i Umeå

Den sista delen av Umeås ringled skulle börja byggas 2013. 2019 ska skopan äntligen kunna sättas i backen för Västra länken, det står klart sedan regeringen sagt sitt.

Nyhetsbrev

Nu tar tredje generationen Olsson vid

Plus

Billigare vätgas i sikte

Forskare vid KTH har hittat en metod som kan producera vätgas både billigt och storskaligt – Det ger nytt hopp för vätgasdrivna bussar, läs om hur det går till här!

ifoodbags grundare lämnar bolaget

Investerar i unik smältspinningsutrustning

Kaunis Iron gör klart för gruvstart

Genom att alla nödvändiga resurser nu samlats i ett bolag ska det vara möjligt att återstarta gruvverksamheten i Kaunisvaara i sommar.

Smurfit Kappa uppgraderar övervakningssystem

För att undvika stillestånd uppgraderar Pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå till nästa generations övervakningssystem IMx-8 från SKF.

Underhåll stoppar kärleksyttringar

Det är många kärlekspar som har satt upp hänglås på en bro i Västerås för att manifestera evig kärlek. Nu är det slut med det. Broräcket ska bytas ut.

Låg stresstolerans kan leda till rökning

Framgång för Kollektivtrafik SYD

21 februari genomfördes branschmötet Kollektivtrafik SYD i Luftkastellet utanför Malmö - Runt 60 deltagare är på plats, läs mer här!

NCC-veteran blir Sveviachef

Svevia har fått en ny regionchef för division anläggning Syd-Väst – Sven-Åke Bengtsson

Spårvägsbygge mot Kista

Alliansen: Skärp kraven för återvinning

Debatt: Vi måste bli bättre på att ta tillvara och återvinna. För fortsatt ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och skydd av naturens resurser behövs en cirkulär ekonomi där det som en gång bara var avfall blir till nya produkter. För att lyckas krävs tydliga och långsiktiga regler, och därför föreslår Alliansen att kraven skärps på flera områden.

Ledare: Regeringens planekonom

Miljöanpassad snöhantering

i sex säsonger har NCC:s egenutvecklade snöreningsanläggning Snowclean tagit hand om de snömassor som tas bort från Oslos gator och torg. Anläggningen omvandlar snön till vatten och filtrerar bort föroreningarna innan smältvattnet leds vidare till fjorden.

Ständig städning för Svevia

Sju nätter i veckan 36 veckor om året – Svevia har fullt upp med Stockholms tunnlar, små och stora anläggningar med en sak gemensamt – de är riktigt smutsiga.

Specialfordon spolar rent

En jättelik våtdammsugare och skräddarsydda teknikbilar med busshytt och robotarm är grunden när Svevia tvättar tunnlar i Stockholm.

Snabba och kalla duschar

Kallt vatten och lite rengöringsmedel är vapnet som står till buds när Stockholms smutsiga tunnlar rengörs. "Det går inte att använda varmvatten i tunnlarna".

Rena framtidsvisioner

Betong som bryter ned föroreningar och färg som andas? Utvecklingen går snabbt och nya metoder skulle kunna underlätta städningen och förbättra miljön i de stora tunnlarna.

Algextrakt kan bli läkemedel

Många döda i soptippsras

Vaktkameror hos SL

Slutreplik: Våga lyfta blicken från diskhon

FM-utbildning får fortsätta

Hoppfulla ministrar efter möte

Ängelholm städar skolor med robot

Miab/NCA blir Miab

Kriminalvården storrekryterar

Personalen utan bonus

Ny provningsmetod metod med radiologi

Licensaffärer lyfter Bactiguard

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.167