23948sdkhjf

Trafikverket tycker till – planen i stora drag

| Av Ulrika Andersson | Entreprenad | Tipsa redaktionen

Norrbotniabanan fick grönt ljus i Trafikverkets förslag till nationell transportplan. Trafikverket föreslår också att en något långsammare höghastighetsjärnväg påbörjas under planperioden.

Den 31 augusti lämnade Trafikverket in sitt förslag till nationell transportplan för perioden 2018-2029.

Enligt förslaget vill Trafikverket bland annat lägga pengar på en första delsträcka på Norrbotniabanan, som ska gå mellan Umeå och Luleå, och på en kapacitetsförbättring av de södra delarna av Malmbanan samt att farleden in till Luleå hamn breddas och fördjupas.

Trafikverket föreslår också att det byggs dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby och mellan Tomteboda och Kallhäll, Trafikverket vill också se fyra spår mellan Uppsala och Stockholm.

Trafikverket föreslår också att höghastighetsjärnvägen påbörjas och ser gärna att startskottet går på sträckan Järna-Linköping. Trafikverket vill dock att Ostlänken dimensioneras för 250 kilometer i timmen med ballasterat spår, och inte för 330 kilometer i timmen som man tidigare tänkt. Anledningen uppges vara att nyttan med en högre hastighet är begränsad.

Trafikverket vill också att sträckan Lund-Hässleholm ska få sin byggstart under planperioden och föreslår att man sedan ska prioritera sträckorna Linköping-Tranås/Aneby och Göteborg- Borås.

Västlänken och Hamnbanan i Göteborg lyfts också fram, detsamma gäller dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg och kapacitetsförbättringar på sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Laxå

Trafikverket ser också ett behov av en modernisering av järnvägen mellan Värnamo, Nässjö och Jönköping, och flera projekt mellan Ängelholm och Helsingborg, samt mellan Lund och Hässleholm.

Trafikverket vill också prioritera järnvägsunderhållet till exempel på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg, Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö, Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge och Borlänge-Oxelösund, samt på Malmbanan mellan Luleå och riksgränsen.

När det gäller vägsidan vill Trafikverket att Förbifart Stockholm färdigställs under planperioden, detsamma gäller E22 förbi Söderköping, E18 mellan Köping och Västjädra, ett antal etapper på E22 i Blekinge, Skåne och Kalmar samt delar av E6 i Göteborg.

Trafikverket vill också inleda arbetet med Tvärförbindelse Södertörn mellan Skärholmen/Kungens kurva och Flemingsberg och Haninge, Trafikverket region Stockholm flaggar dock för att projektet kommer att bli nästan dubbelt så dyrt, läs mer om det här.

Trafikverket föreslår också investeringar som ska öka säkerheten, till exempel mötesseparering på de återstående sträckorna på E4 mellan Hudiksvall och Luleå, på E20 mellan Örebro och Göteborg, på vissa delsträckor på E10 i Norrbotten, E14 i Västernorrland och Jämtland, E45 i Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Jämtland, väg 56 mellan Gävle och Katrineholm och väg 70/E16.

Ett annat prioriterat område uppges vara ökad bärighet för tyngre vägtransporter, förstärkningsåtgärder på broar och vägar ska öka bärigheten, vägnätet ska vara tillgängligt året runt, Trafikverket föreslår klimatanpassningar och tjälsäkringsåtgärder och vill dessutom ha ett särskilt BK4-vägnät som ska möjliggöra tyngre lastbilstransporter.

Trafikverket vill också främja överflyttningen av godstransporter från väg till sjöfart och prioriterar därför muddringsinsatser och andra åtgärder i flera hamnar, flera farleder bör också åtgärdas anser Trafikverket och pekar till exempel ut farleden från Landsort till Södertälje och farleden till Luleå hamn.

I planen ska Trafikverket förslå hur de tycker att de pengar som riksdagen anslagit för perioden, totalt 622,5 miljarder kronor ska användas. Till den anslagna summan räknar man också med drygt 90 miljarder kronor i trängselskatter, infrastrukturavgifter, banavgifter etcetera.

En del av pengarna är redan uppbundna i projekt som prioriterats i tidigare planer och förslagen har tagits fram enligt de direktiv som regeringen angivit. Ramarna är till exempel villkorade så att 333,5 miljarder kronor, ska gå till investeringar, 125 miljarder ska ägnas till att underhålla, drifta och reinvestera i järnvägar och 164 miljarder ska gå till att drifta, underhålla och reinvestera i de statliga vägarna.

Planen ska nu gå ut på remiss, den sista januari 2018 ska de regionala planerna lämnas in och regeringen väntas ta ett beslut under våren 2018.

Håll dig uppdaterad med Nordiske Medier Newsroom
Kommentarer (1)
Startsidan just nu

NSR fick kungligt besök

Skånetrafiken sparkar Ringduvetaxi

Skånetrafiken säger upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan - taxibolaget har drabbats av stora problem.

Tetra Pak först med fyrfärgs digitaltryck

Avföringsrester gissel för antibiotikaresistens

Volvo satsar helhjärtat på el i sina kompaktmaskiner

Volvo CE lovar en bred lansering av eldrivna kompaktmaskiner under år 2020.

Insamlingsinitiativ sprider sig

Nyhetsbrev

Få vill äta nyttigare trots att vi blir fetare

Äntligen klartecken för bro över Skurusundet

Efter flera års försening kunde kontrakt nyligen tecknas med entreprenör för byggandet av den nya Skurubron.

Sårläkningsbolaget går mot klinik

Klaravik passerar miljarden

Efter en tillväxt på mer än 50 procent passerade Klaravik en omsättning på en miljard kronor på sina auktioner under 2018.

Väganalys i hög fart

Enbart i Sverige mäts cirka 80 000 kilometer väg varje år. Nu presenteras teknik som gör informationsinsamlingen betydligt snabbare.

Uppsalabyggare växer genom förvärv

Trosan som vet vad du gör

En trosa som läser av hur mycket du läcker och vad du gör just då – Smarta textilier och teknik som läser av dina rörelser ger helt nya möjligheter för kvinnor att bli kvitt sin inkontinens.

”Det gäller att säga stopp"

I 16 år har Mikael Andersson varit föreläsare och inspiratör. För publiken berättar han om mod, normalitet och motivation. Åhörarna får med sig en känsla av att ingenting är omöjligt. Men hur gör han själv för att ta sig genom svårigheter?

Trelleborg blir majoritetsägare i kompositbolag

Se filmen från Örebro

Håll koll på vibrationerna

Verktygen har utvecklats i många hänseenden, den skyddsutrustning som finns används dock för sällan konstaterar Bosch.

Sju av tio tar sig inte tid

Vidtar yrkeshantverkare de säkerhetsåtgärder som krävs? Inte enligt en undersökning som Bosch låtit göra. De svenska hantverkarna verkar dessutom vara sämst i klassen.

Asfaltjobb för 50 miljoner

Hållbar Europanyhet från Ed

Kartläggning delas i öppen databas

Mer sortering i Norrvidinge

Genom förvärvet av Sortab Mark och Sorteringstjänst utvidgar Norrvidinge sin verksamhet till Blekinge och södra Småland.

Mer tunneljobb för Bravida

Bravida har tagit hem ytterligare ett installationskontrakt i miljardklassen för Förbifart Stockholm.

Skärpt lag mot organhandel föreslås

Ny teknik för diabetiker

Ny affärsområdeschef på Veidekke Anläggning

”Uber skattefuskar”

Minskat intresse för italiensk utrustning

Misstänkt smittspridning kom inte från gruva

Lucka 22 - titta här

Sulapac i avtal med Chanel

Industrin klarar inte kundernas krav på drifttid

Lucka 20 - vem där?

Fortsatt optimism inom industrin

Lucka 18 - öppna och se

Höjning vid årsskiftet

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.102