Trafikverket tycker till – planen i stora drag

| Av Ulrika Andersson | Entreprenad | Tipsa redaktionen

Norrbotniabanan fick grönt ljus i Trafikverkets förslag till nationell transportplan. Trafikverket föreslår också att en något långsammare höghastighetsjärnväg påbörjas under planperioden.

Den 31 augusti lämnade Trafikverket in sitt förslag till nationell transportplan för perioden 2018-2029.

Enligt förslaget vill Trafikverket bland annat lägga pengar på en första delsträcka på Norrbotniabanan, som ska gå mellan Umeå och Luleå, och på en kapacitetsförbättring av de södra delarna av Malmbanan samt att farleden in till Luleå hamn breddas och fördjupas.

Trafikverket föreslår också att det byggs dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby och mellan Tomteboda och Kallhäll, Trafikverket vill också se fyra spår mellan Uppsala och Stockholm.

Trafikverket föreslår också att höghastighetsjärnvägen påbörjas och ser gärna att startskottet går på sträckan Järna-Linköping. Trafikverket vill dock att Ostlänken dimensioneras för 250 kilometer i timmen med ballasterat spår, och inte för 330 kilometer i timmen som man tidigare tänkt. Anledningen uppges vara att nyttan med en högre hastighet är begränsad.

Trafikverket vill också att sträckan Lund-Hässleholm ska få sin byggstart under planperioden och föreslår att man sedan ska prioritera sträckorna Linköping-Tranås/Aneby och Göteborg- Borås.

Västlänken och Hamnbanan i Göteborg lyfts också fram, detsamma gäller dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg och kapacitetsförbättringar på sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Laxå

Trafikverket ser också ett behov av en modernisering av järnvägen mellan Värnamo, Nässjö och Jönköping, och flera projekt mellan Ängelholm och Helsingborg, samt mellan Lund och Hässleholm.

Trafikverket vill också prioritera järnvägsunderhållet till exempel på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg, Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö, Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge och Borlänge-Oxelösund, samt på Malmbanan mellan Luleå och riksgränsen.

När det gäller vägsidan vill Trafikverket att Förbifart Stockholm färdigställs under planperioden, detsamma gäller E22 förbi Söderköping, E18 mellan Köping och Västjädra, ett antal etapper på E22 i Blekinge, Skåne och Kalmar samt delar av E6 i Göteborg.

Trafikverket vill också inleda arbetet med Tvärförbindelse Södertörn mellan Skärholmen/Kungens kurva och Flemingsberg och Haninge, Trafikverket region Stockholm flaggar dock för att projektet kommer att bli nästan dubbelt så dyrt, läs mer om det här.

Trafikverket föreslår också investeringar som ska öka säkerheten, till exempel mötesseparering på de återstående sträckorna på E4 mellan Hudiksvall och Luleå, på E20 mellan Örebro och Göteborg, på vissa delsträckor på E10 i Norrbotten, E14 i Västernorrland och Jämtland, E45 i Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Jämtland, väg 56 mellan Gävle och Katrineholm och väg 70/E16.

Ett annat prioriterat område uppges vara ökad bärighet för tyngre vägtransporter, förstärkningsåtgärder på broar och vägar ska öka bärigheten, vägnätet ska vara tillgängligt året runt, Trafikverket föreslår klimatanpassningar och tjälsäkringsåtgärder och vill dessutom ha ett särskilt BK4-vägnät som ska möjliggöra tyngre lastbilstransporter.

Trafikverket vill också främja överflyttningen av godstransporter från väg till sjöfart och prioriterar därför muddringsinsatser och andra åtgärder i flera hamnar, flera farleder bör också åtgärdas anser Trafikverket och pekar till exempel ut farleden från Landsort till Södertälje och farleden till Luleå hamn.

I planen ska Trafikverket förslå hur de tycker att de pengar som riksdagen anslagit för perioden, totalt 622,5 miljarder kronor ska användas. Till den anslagna summan räknar man också med drygt 90 miljarder kronor i trängselskatter, infrastrukturavgifter, banavgifter etcetera.

En del av pengarna är redan uppbundna i projekt som prioriterats i tidigare planer och förslagen har tagits fram enligt de direktiv som regeringen angivit. Ramarna är till exempel villkorade så att 333,5 miljarder kronor, ska gå till investeringar, 125 miljarder ska ägnas till att underhålla, drifta och reinvestera i järnvägar och 164 miljarder ska gå till att drifta, underhålla och reinvestera i de statliga vägarna.

Planen ska nu gå ut på remiss, den sista januari 2018 ska de regionala planerna lämnas in och regeringen väntas ta ett beslut under våren 2018.Håll dig uppdaterad med Mentor Newsroom

Kommentarer

Lars Andersson
Med hänsyn till trafiksituationen i Göteborg och då i synnerhet knutpunkten R40/E6-E20 samt den långtgående planeringen för dubbelspår Göteborg-Borås är en omgående byggstart det som måste prioriteras. Denna tågsträcka har redan senarelagts 10 till 15 år med tillhörande flerfaldigt ökade kostnader för så väl genomförande som förluster för Göteborgs området med omnäjd.

Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Stärker kapaciteten och får in ny kunskap

-Vi har haft en väldigt god kundtillväxt de senaste åren ...

Bökigt för Bellmans vid Slussen

En långsmal remsa mellan storstadstrafiken och Saltsjön, mer plats finns det inte när Bellmans ska bygga vid Slussen. – När jag kom hit fick jag börja med att städa upp lite, annars gick det inte ens att vrida maskinen.

Återvunnen asfalt på dansk motorväg

Stora mängder återvunnen asfalt i ett av Danmarks största motorvägsprojekt.

Genombrott för Sulapac

Hemfrid tar till hammare och pensel

Nu ska Hemfrid även sätta upp hyllor, byta gardiner eller tapetsera om.

Japansk maskin i svensk tappning

Bomfjädring, flytläge och hjulstyrning direkt från fabrik. Söderberg & Haak har sett till att Komatsus nya 15-tonnare ska vara redo för kräsna svenska entreprenörer.

Nyhetsbrev

Flyttar produktionen från Norrköping till USA

Offentliga upphandlingar underblåser osund konkurrens

Fem av tio arbetsgivare i städbranschen anser att många i näringen tvingas tumma på arbetsmiljöreglerna för att vinna uppdrag.

Bussresenärer nöjdast

Bussresenärerna är nöjdare med sin resa än såväl tåg- som flygresenärerna - Det framgår av Svensk Kvalitetsindex som publicerades 21 maj.

Inga fler ormbon

På plats även i Danmark

Fortsatt kompakt satsning

Wiklund Trading visar bredden på Svenska Maskinmässan.

Gravida avråds från att använda HIV-läkemedel

Manitouverkstad i Rosersberg

Den nya anläggningen i Rosersberg gör det möjligt för Scantruck att utrusta maskinerna i Sverige, företaget anställer därför fler mekaniker och utlovar bättre service.

Forum för cirkulära materialflöden

Eldrivet krossverk med stor matare

Fredheim utlovar hög och pålitlig prestanda i en ny maskin. – Krossverket Keestrack B7e är alltigenom byggt för att kombinera hög produktion med låga kostnader för drift och underhåll.

Hållbar värme i Lund

Det står nu klart att Lunds kommun kommer att få uppvärmda torg och spårvagnshållplatser – Dessutom handlar det om återvunnen värme, läs om hur det går till här!

Batterianläggning i drift vid vindkraftspark

Vattenfalls batterianläggning vid en vindkraftspark i Wales lagrar nu förnybar vindkraft. Därmed bidrar batterianläggningen till stabiliteten i det brittiska elsystemet.

Ny vd möter branschen på Solvalla

City Gross inför papperslösa kvitton

Rentalbransch i stadig utveckling

Det går bra för de svenska maskinuthyrarna – eller rentalföretagen som branschen själv föredrar att kalla sig. Branschansvariga Leena Haabma på Swedish Rental förutspår en spännande framtid med fortsatta lyft vad gäller bland annat hållbarhet, arbetsmiljö och utbildning.

Osynlig vätska ska stoppa tjuven

Inbrotten på byggarbetsplatser har ökat drastiskt de senaste åren. Skalskydd i olika former är ett sätt att skydda sig. DNA-märkning, som allt oftare används av maskinuthyrare, verkar inte bara avskräckande, utan ökar också möjligheten att stulet gods återgår till den rättmätige ägaren.

Sök pengar för att byta jobb

Norsk-svensk maskinallians

Snabbare service och kortare leveranstider utlovas när Tokvam och Broddson ska stötta varandra på den svenska marknaden.

Ny ekonomichef till Inspira

Planerar ny organisation

Plus

Regeringen satsar

Plus

Praktik om avtalen

Plus

Om koncessioner

Plus

Mer av samma...

Plus

En dag i taget

Plus

Sömlös resa

Plus

Datateknik i trafik

Plus

Individuell trafik

Plus

Skyltad kamera bra

Plus

Säkerheten främst

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.119