Fritt fram när flaskhalsen vidgas

| Av Ulrika Andersson | Entreprenad | Tipsa redaktionen

Efterlängtad breddning av Rotebroleden - nu är den igång

Den hårt belastade Rotebroleden byggs ut, ett efterlängtat projekt där byggarna för en gångs skull har gott om utrymme.
– Vi ska öka kapaciteten, minska barriäreffekterna och säkerställa ett gång- och cykelstråk längs hela sträckan.


Läs också: Grävmaskinen rensar upp i sjön

Järfälla. Rotebroleden har varit lite av ett sorgebarn i Stockholmstrafiken, sträckan är en viktig förbindelse mellan E4 och E18 men den är hårt belastad, även av tung trafik, och en utbyggnad som kan minska trycket har efterlysts länge.

Nu är det äntligen dags, den sex kilometer långa sträckan mellan Stäket och Rotebro byggs ut till 2+2 väg ett projekt som också innebär att de befintliga trafikplatserna byggs om, nya ska uppföras och till det kommer ett antal broar, gång- och cykelvägar samt planskilda korsningar.

– Det finns flera mål med projektet, vi ska öka kapaciteten, minska barriäreffekterna och säkerställa ett gång- och cykelstråk längs hela sträckan, säger Jan-Erik Gunnestedt, projektledare på Trafikverket.

Kontraktet undertecknades i mars 2016 och uppdraget, som genomförs som en totalentreprenad, gick till Svevia.

Läs också: Så ska inkräktarna stoppas

Det förberedande arbetet var vid det laget redan påbörjat, när startskottet sedan gick på allvar började byggarna i Stäket och de har hunnit en bra bit in på leden under det dryga år som gått sedan dess.

– Vi har kommit ungefär till Mälarvägen med en del av våra arbeten, säger Jan-Erik Gunnestedt.

Det är mycket som ska hinnas med innan det hela är klart hösten 2018. Vid trafikplats Stäket ska kapaciteten ökas, den befintliga trevägskorsningen byggs om till cirkulationsplats, det blir också nya ramper för både på- och avfart, de som ska åka vidare från Rotebroleden ut på E18 eller tvärtom ska därmed slippa passera den befintliga rondellen.

Vägen breddas med 3,5 meter och breddningen sker på den södra sidan från Stäket till Mälarvägen, och sedan på norra sidan fram till Rotebro.

Läs också: Jättejordfräs gav Limsjön nytt liv

– Genom att välja ”rätt” sida slipper vi en del ledningsomläggningar, kommenterar Jan-Erik Gunnestedt.

Ungefär i mitten av leden ansluter Mälarvägen från Upplands Väsby, även här måste en ny trafikplats uppföras, längre fram mot Rotebro ska en ny port byggas för att ge ridskolan vid Överby bättre tillgänglighet och flera viltpassager ska byggas för att ge djurlivet möjlighet att ta sig över vägen.

– Det blir en timglasformad passage, 20 meter bred i ”midjan”, i form av en bro vid Katrinedal kommenterar Jan-Erik Gunnestedt.

Även i Rotebro ska trafikplatsen byggas om för att klara ett ökat flöde, det arbetet är inte igång ännu men det jobbas för fullt i den delen av leden redan nu eftersom Vattenfall lägger om och förstärker sitt ledningsnät.

Läs också: Isak valde grävaren före skolan

Breddningen av vägen innebär att cirka tre kilometer vattenledning måste läggas om. Norrvattens huvudledning ligger precis intill den befintliga leden och de stora rören (1 200 millimeter i diameter) lyfts på plats med hjälp av kran, tolv meter långa bitar svetsas samman och byggarna har sedan 24 timmar på sig att koppla om systemet för att inte äventyra vattenförsörjningen.

Vid den nya GC-bron och viltpassagen i Katrinedal krävs det en höjning av befintlig mark för att klara frihöjden över Rotebroleden.

– Det betyder att marken höjs med så mycket som 5-6 meter på sina ställen, säger Marcus Enocsson, byggledare på Trafikverket.

Själva vägbygget sker etappvis, byggarna tar sig fram 150 meter i taget.

Läs också: En blå Cat smyger i mörkret

– När allt är asfalterat och klart tar man med sig trafikanordningarna och går vidare, förklarar Jan-Erik Gunnestedt.

Bullervallar och nya busshållplatser står också på att-göra-listan, i samband med utbyggnaden gör Trafikverket också nya trafikplatser på uppdrag av Järfälla kommun, som planerar för nya verksamhetsområden på ömse sidor av leden.

En av trafikplatserna breder ut sig över en liten del av naturreservatet, för att kompensera för intrånget har nya våtmarker anlagts och en del träd och buskar har planterats.

– Vi har också byggt nya ridstigar för att öka tillgängligheten i naturreservatet, säger Jan-Erik Gunnestedt.

När Leveranstidningen Entreprenad hälsar på i slutet av juni är den första cirkulationsplatsen nästan klar, den som ska ersätta den forna trevägskorsningen vid McDonalds.

– Vi öppnade den delvis i måndags, säger Marcus Enocsson.

Längre in på leden fortgår arbetet, det schaktas och vältas, ledningar läggs om, mark förstärks och borrning inför sprängning pågår. Den mobila krossen som normalt sett tar sig an sprängt berg har dock pausats tillfälligt.

– Allt berg ska återanvändas i projektet, säger Marcus Enocsson.

Han räknar med att ungefär 45 000 fasta kubik måste sprängas ut och entreprenören har tillstånd att spränga tre gånger om dagen, vägen kan då stängas av i 15 minuter. Alla tillfällen utnyttjas dock inte.

– Det blir rätt intensivt ibland, men sen måste vi ta hand om allt material innan vi kan spränga igen, säger Jan-Erik Gunnestedt.

Större delen av berget återfinns i ett stort parti nära Mälarvägen. Ett par stenkast bort, på andra sidan leden hittar vi ett av få exempel på riktigt dålig mark.

– Det är därför den befintliga Mälarvägen går så snett, kommenterar Jan-Erik Gunnestedt.

Mälarvägen ska flyttas och cirka 300 meter mark måste därför förses med stabiliserande kalkcementpelare.

En KC-maskin finns redan på plats, tills vidare är den dock upptagen med att förstärka mark närmare Stäket, för de nya vattenledningar som ska ner i backen.

– KC-pelarna sätts med mindre än en meter mellan dem, kommenterar Marcus Enocsson.

Det är full aktivitet längs leden när Leveranstidningen Entreprenad hälsar på. Sex grävmaskiner med maskinstyrning utför schaktarbeten – Trafikverket räknar med att cirka 45 000 kubikmeter massor måste grävas ur, även dessa volymer ska återanvändas i projektet, till exempel i fyllningar och bullervallar.

Fem lastbilar sköter masstransporterna, två hjullastare går som underhållsmaskiner och två hjullastare utrustade med teleskoparm hanterar material, två borriggar förbereder för sprängning, två vältar tar sig an de färdigschaktade ytorna och KC-maskinen förstärker mark. En skotare står också redo att ta bort avverkat material av om behov uppstår.

Arbetet sker i skiftgång och hittills har det mesta flutit på som det ska. Arbetet med vägplanen påbörjades år 2011 och ett grundligt förarbete ska säkerställa att överraskningarna inte blir för stora.

Jan-Erik Gunnestedt beskriver projektet som rätt okomplicerat och gläds åt att den befintliga vägen är bred, 13,5 meter med generösa vägrenar. Det är därför lätt för byggarna att ta den plats de behöver utan att trafiken blir lidande.

– Det är ett tacksamt jobb eftersom vi får jobba ostört vid sidan av vägen – det blir inte särskilt stora inskränkningar, inte förrän vi börjar med broarna i alla fall.

Fakta Rotebroleden

  • Väg 267, cirka sex hårt trafikerade kilometrar, mellan E18 och E4 ska breddas till två körfält i vardera riktning.
  • Även trafikplatserna ska byggas om: i Stäket ska den befintliga trevägskorsningen byggas om till cirkulationsplats vid av- och påfartsramperna från E18 som ansluter till Rotebroleden och i Rotebro ska cirkulationsplatserna och avfartsramperna vid E4 byggas om.
  • En ny trafikplats ska också byggas vid väg 850 Mälarvägen och en ny planskild trafiklösning vid Överby samt en ny trafikplats till Järfälla kommuns planerade verksamhetsområde nere vid Stäket
  • I projektet ingår också en ny gång- och cykelväg längs hela sträckan, en ny gångport samt bro för gående och cyklister under och över av- och påfartsramperna, nya busshållplatser, nya bullerskydd, nya på- och avfartsramper vid trafikplatserna samt viltpassager för traktens älgar, rådjur och andra djur.

PS! Trafikverket har lagt ut en del intressant material på sin Youtubekanal, se till exempel här en VR-modellering av hur sträckan kommer att se ut när den är klar. 

———————————————————————————————

Entreprenadbranschens egen tidning!

Följ oss på Facebook, Instagram, Twitter och YoutubeHåll dig uppdaterad med Mentor Newsroom

Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Forum för cirkulära materialflöden

Eldrivet krossverk med stor matare

Fredheim utlovar hög och pålitlig prestanda i en ny maskin. – Krossverket Keestrack B7e är alltigenom byggt för att kombinera hög produktion med låga kostnader för drift och underhåll.

Hållbar värme i Lund

Det står nu klart att Lunds kommun kommer att få uppvärmda torg och spårvagnshållplatser – Dessutom handlar det om återvunnen värme, läs om hur det går till här!

Batterianläggning i drift vid vindkraftspark

Vattenfalls batterianläggning vid en vindkraftspark i Wales lagrar nu förnybar vindkraft. Därmed bidrar batterianläggningen till stabiliteten i det brittiska elsystemet.

Ny vd möter branschen på Solvalla

City Gross inför papperslösa kvitton

Nyhetsbrev

Osynlig vätska ska stoppa tjuven

Inbrotten på byggarbetsplatser har ökat drastiskt de senaste åren. Skalskydd i olika former är ett sätt att skydda sig. DNA-märkning, som allt oftare används av maskinuthyrare, verkar inte bara avskräckande, utan ökar också möjligheten att stulet gods återgår till den rättmätige ägaren.

Sök pengar för att byta jobb

Rentalbransch i stadig utveckling

Det går bra för de svenska maskinuthyrarna – eller rentalföretagen som branschen själv föredrar att kalla sig. Branschansvariga Leena Haabma på Swedish Rental förutspår en spännande framtid med fortsatta lyft vad gäller bland annat hållbarhet, arbetsmiljö och utbildning.

Norsk-svensk maskinallians

Snabbare service och kortare leveranstider utlovas när Tokvam och Broddson ska stötta varandra på den svenska marknaden.

FTI ger avgiftsrabatt på lättåtervunnen plast

Ny Sverigechef på Lidl

Johannes Fieber tar över Lidl i USA.

Ska utveckla läkemedel med cannabinoider

Klaria påbörjar utveckling av läkemedel med cannabinoider.

Vattenfall storsatsar på snabbare service

Vattenfall Eldistribution satsar på att utveckla smarta elnät som ger snabbare kundservice vid elavbrott för 65 000 kunder i ett första steg.

Sandvik avvecklar trådtillverkning

Ny ekonomichef till Inspira

De vann Swedenbio Award

Skärpt kartläggning av antibiotikaresistens

Nu börjar Folkhälsomyndigheten att publicera både nationella och regionala rapporter årligen om antibiotikaresistensens hos viktiga sjukdomsframkallande bakterier i Sverige.

Talent Plastics Alstermo får ny ägare

O.F. Ahlmark & Eftr. AB (OFA) har avyttrat Talent Plastics Alstermo AB till A-Plast.

Vinterns snöröjning utvärderas

Kärchers robot vann i Amsterdam

Kärchers städrobot Kira B 50 är både mindre och mer självgående än andra på marknaden. Det var en tung orsak till att 2018 Amsterdam Innovation Awards jury utsåg Kira B 50 till vinnare i tävlingens kategori för maskiner, tillbehör och komponenter.

Torks pappersåtervinning vann

Tork Paper Circle från Essity vann 2018 Amsterdam Innovation Award i kategorin Management, Training Solutions and Related Products på Interclean-mässan i Amsterdam. Produkten vann dessutom Visitor's Choice-utmärkelsen, den blev alltså mässbesökarnas favorit.

Stort och starkt hos Stig Machine

Stig Machine tar över generalagenturen för Liugong i Sverige.

Dags för spårbara metaller

Svensk gruvindustri hoppas kunna stärka sin konkurrenskraft internationellt genom att utveckla digitala lösningar som kan användas för att spåra metallers ursprung och därigenom öka viljan till återvinning.

Planerar ny organisation

Plus

Regeringen satsar

Plus

Praktik om avtalen

Plus

Om koncessioner

Plus

Mer av samma...

Plus

En dag i taget

Plus

Sömlös resa

Plus

Datateknik i trafik

Plus

Individuell trafik

Plus

Skyltad kamera bra

Plus

Säkerheten främst

Plus

Framtiden redan här

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.156