Snabbare tåg till Oslo – via Örebro - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
27 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Trafikforum - Persontrafik & Kollektivtrafik
2017-02-09 | 10:21
Trafikforum logotype

Snabbare tåg till Oslo – via Örebro

Under hösten har Trafikverket jobbat med en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket Stockholm-Oslo. Nyligen publicerade Trafikverket den första delrapporten. Hela ÅVS:en ska vara klar under hösten 2017. ÅVS:en är det första formella steget i planprocessen som i slutändan kan resultera i bättre infrastruktur och tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo. Den viktigaste slutsatsen för Örebroregionen var att järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm föreslås gå bland annat via Örebro, samt att resan ska ta högst tre timmar.

 

– Det här är väldigt positiva nyheter för oss. Trafikverket har gjort ett gediget arbete och vi är väldigt positiva till de slutsatser som de kommer fram till. En snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm via Örebro kommer leda till ökat utbyte och därmed större arbetsmarknad och fler studiemöjligheter. Att det också sker med hjälp av järnvägen och inte flyget är väldigt bra för miljön och ett stort steg för hållbar tillväxt, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd med ansvar för infrastrukturfrågor.

 

Trafikverkets nu offentliga delrapport har ringat in brister, målbilder och preliminära åtgärdsförslag. Nu tar arbetet vid att ta göra ett fördjupat utredningsarbete som ska presenteras i september.

 

Slutrapporten ska sedan fungera som ett planeringsunderlag och kommer innehålla rekommenderade åtgärder på både kort och lång sikt. Mindre åtgärder kommer kunna vidtas relativt omgående, så som trimningsåtgärder. Vissa åtgärder där man kommit längre i utredningsarbetet kommer gå att arbeta in i den kommande nationella transportplanen för Sverige (som ska gälla mellan åren 2018-2029). Andra större åtgärder kommer behöva vänta till nästkommande nationella transportplan (för åren 2022-2033). Målbilden är att hela järnvägsförbindelsen Oslo-Stockholm kommer vara klar till år 2040.

 

– Baserat på det här underlaget förväntar vi oss att restiden på sträckan kommer att minska successivt. Vi behöver alltså inte vänta till år 2040 för att resan ska gå snabbare än idag, säger regionrådet Anders Ceder (S).

 

Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB arbetar aktivt med att driva på en järnvägsförbindelse mellan den Skandinaviska halvöns huvudstäder på under tre timmar – vilket bolagets namn antyder:

 

– Delrapport 1 i arbetet med ÅVS:en bekräftar de brister som vi sett under en längre tid men den viktigaste är att den pekar ut en strategi för att komma till rätta med dem, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

 

ÅVS:en innehåller två tidsperspektiv. Dels ett kortare perspektiv som handlar om vad man behöver göra fram till 2030 och framförallt vilka förbättringar som behövs i befintliga banor. Den innehåller också ett tidsperspektiv till 2040 där man pekar ut nya kompletterande bansträckningar som behövs.

 

– Den strategi som finns i ÅVS:en och som tydliggör att alla åtgärder som vidtas, både i ett kort och ett långt perspektiv, ska göras så att de långsiktigt bidrar till målet att förbinda Stockholm och Oslo med en restid på under tre timmar, är otroligt viktig, säger Jonas Karlsson.

 

Nu kommer nästa fas i arbetet där man ska analysera åtgärder och föreslå lösningar. Tanken är att hela rapporten ska vara klar i september/oktober. Sedan är det naturligtvis en lång resa kvar innan alla beslut är fattade och byggen är i gång.

 

– Jag är imponerad över det arbete som Trafikverket gjort med ÅVS:en och det seriösa sätt man drivit processen framåt, säger Jonas Karlsson.
När vi kan vänta oss en tretimmars järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo återstår att se, kanske någon gång under ett avlägset 2040-tal. Förhoppningarna är trots den avlägsna genomförandetiden stora i regionerna mellan de bägge huvudstäderna, bland annat i Örebro men också i Karlstad.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013