SCT lägger ner tågpendlar på grund av hamnkonflikten - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
29 april 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Transport Logistik Idag - Transport, Logistik & Materialhantering
2017-03-08 | 00:16
Transport Logistik Idag logotype

SCT lägger ner tågpendlar på grund av hamnkonflikten

– Under rådande besvärliga omständigheter är det ohållbart för oss att fortsätta med containertågtransporter i nuvarande omfattning, säger Svante Altås, vd i SCT Transport till Transport & Logistik Idag/Transportnet. De återkommande stridsåtgärderna och strejkerna innebär stora ekonomiska påfrestningar för både oss, för våra kunder och för våra transportörer.
Svante Altås förklarar att det är förenat med stora fasta kostnader att bedriva containertransporter på järnväg.
– Containertågtransporter är beroende av jämna flöden, hög fyllnadsgrad och få störningar, säger han. Rådande situation innebär att vi kör med halvfulla tåg och att flera avgångar med kort varsel ställs in. I ett sådant läge har vi kvar våra fasta och delar av våra rörliga kostnader, samtidigt som våra intäkter försvinner. Detta leder till att vi drabbas av stora lönsamhetsproblem.
Svante Altås förklarar att under den utdragna konflikten som pågår för tillfället, väljer rederier att inte anlöpa APM Terminals i Göteborg. Detta trots att hamnen fungerar normalt. Detta innebär att SCT Transport drabbats av vikande volymer för sina containertågpendlar.
– Den långvariga konflikten har nu medfört att ett växande antal varuägare och speditörer har flyttat vissa av sina import- och exportflöden till andra hamnar, säger han. Och detta leder till minskade volymer både på järnväg och på landsväg till och från Göteborgs hamn. Ett oroande tecken är att många av våra kunder meddelar oss att förflyttningarna till andra hamnar är permanenta lösningar.
Containertåglinjerna mellan Göteborg och Jönköping, samt mellan Göteborg och Gävle, som SCT Transport trafikerar, upphör per den 1 april i år. Samtidigt reduceras antalet containertågtransporter mellan Göteborg och Örebro/Eskilstuna, från sju till fyra tåg per vecka.
Förändringen innebär att de tågoperatörer som SCT Transport använder sig av – det vill säga Hector Rail och Tågfrakt – förlorar stora delar av dessa uppdrag. Dessutom lägger SCT Transport ner sin Jönköpingsterminal som har varit bolagets stora hub i inlandet.
– Miljön är den stora förloraren på konflikten hos APM Terminals i Göteborgs hamn, säger Svante Altås. Detta eftersom stora delar av dessa volymer nu flyttas över från tåg till lastbil.
Svante Altås och SCT Transport, som tidigt startade med containertågpendlar till och från Göteborgs Hamn, beklagar verkligen att det inte är möjligt att fortsätta med containertågtransporter som hittills.
Svante Altås förklarar att SCT Transport har träffat en överenskommelse med GDL Transport, som driver containertågpendeln mellan Göteborg och Vaggeryd, om att vissa av SCT Transports containerflöden till och från Jönköping, ska transporteras med GDL Transports containertågpendel i fortsättningen.
Svante Altås betonar att han inte vill rikta kritik varken mot APM Terminals, Göteborgs Hamn, fackliga organisationer eller mot andra parter.
– Från SCT Transport beklagar vi djupt att det inte finns någon lösning i sikte på denna konflikt som är skadlig för stora delar av svenskt näringsliv, säger han. Vi genomför dessa förändringar för att vi är tvingade till det av lönsamhetsskäl. När konflikten är löst och volymerna återvänder, är vi beredda att återuppta trafiken på de containertågpendlar vi nu upphör att trafikera och på de sträckor där vi drar ner antalet avgångar.
SCT Transport, med huvudkontor i Göteborg och platskontor i Stockholm och Helsingborg, är en av Sveriges ledande containertransportförmedlare. Bolaget har 27 medarbetare och sysselsätter ett 140-tal lastbilar som ägs av inhyrda åkerier, samt trafikerar ovan nämnda containertågpendlar.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013