Regeringen väljer samsyn med näringslivet - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
24 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Packmarknaden - Förpackning
2016-06-15 | 16:23
Packmarknaden logotype
SNon7CsbdGtX_X7wgclunCRrTXdVfyB5ODH2KvKoIWWzoR-0q3xBVPDdveEr70d4GUXgyZbQbHVRoHqWldkUsU5UNTVTOPXeq4dyFcDqnB3Mn_hwtH7pakNe7NF2URxmVzSCvA4fa534FzDVqrRYFndkKAfk_njws0-d-e1-ft.jpg

Regeringen väljer samsyn med näringslivet

Miljöministern framhöll att regeringens mål är en ”tydlig och stabil lösning som håller över tid”. För att klara målen till år 2020 krävs ett ”rationellt system som klarar en hög ambitionsnivå”.

 

Kent Carlsson, vd FTI.

– Vi välkomnar en pragmatisk syn på hur systemet utformas där miljömålen sätts i fokus. Det innebär att såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska perspektiv måste samspela liksom en utveckling i samverkan mellan de tydligaste aktörerna på området, det vill säga vi i näringslivet och kommunerna, säger Kent Carlsson, vd för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i en kommentar.

 

Det var i ett interpellationssvar på fråga från Gunilla Nordgren (M) som miljöministern betonade att regeringen inte avser gå vidare med den senaste utredningens förslag att via förordningsförändringar och i strid med en riksdagsmajoritet genomföra en kommuna­lisering. Istället ska man sluta ”breda och långsiktiga och tydliga överenskommelser”.

 

I debatten påpekade flera ledamöter att den breda politiska enigheten om avfallshierarkin ska vara vägledande framåt.

 

– Nu ser vi fram emot ett konstruktivt och resultatinriktat arbete för att lägga år av utredande bakom oss. Regeringens höjda mål ska nås redan från år 2020 och då krävs den tydlighet som miljöministern betonade, säger Kent Carlsson i en avslutande kommentar.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013