Politisk oenighet om regeringens flygstrategi - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
29 april 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Transport Logistik Idag - Transport, Logistik & Materialhantering
2017-03-02 | 08:34
Transport Logistik Idag logotype

Politisk oenighet om regeringens flygstrategi

Det framgår av ett pressmeddelande från Sveriges Riksdag.
Den 26 januari presenterade regeringen ” En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem”. Regeringen pekar där på att Sverige behöver en flygstrategi som kan bidra till hållbart flygresande, en minskad miljö- och klimatpåverkan och sunda och rättvisa konkurrensvillkor.
Trafikutskottet tycker inte att den flygstrategi som regeringen har presenterat är tillräcklig. Bland annat har regeringen inte lagt fokus på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft, enligt utskottet. Utskottet anser att regeringen tvärtom lyfter fram åtgärder som kan få direkt motsatt syfte.
Därför anser utskottet att de former och riktlinjer som omger arbetet med flygstrategin bör ändras och ges en ny inriktning. Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerställa flygets konkurrenskraft.
Användningen av drönare har ökat snabbt de senaste åren och används i dag för hobby eller nöjesflygning, i huvudsak för fotografering eller filmning. Utskottet konstaterar att de kan komma att spela en allt viktigare roll i framtiden, till exempel för paketleveranser, flygfoton, sjukvård, jordbruk och brottsbekämpning. Utskottet anser att det är viktigt att nya användningsområden även i fortsättningen uppmuntras. Utskottet menar dock att det finns flera utmaningar kring drönare, till exempel när den reguljära flygtrafiken och drönare ska samsas om utrymmet i luften.
I den nationella flygstrategin pekar regeringen på att reglerna kring drönare behöver ses över. Trafikutskottet anser dock att det behövs en tydligare precisering när en sådan översyn ska göras. Regeringen borde ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning som både tar till vara på möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.
Förslaget om de två tillkännagivandena bygger på motioner från moderaterna, centerpartiet, liberalerna och kristdemokraterna.
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om två tillkännagivanden. De tre partierna anser att regeringens flygstrategi innehåller väl avvägda fokusområden och prioriteringar.
Partierna tycker också att det finns en stor medvetenhet inom regeringen kring behovet att se över den svenska drönarregleringen. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet anser därför inte att några tillkännagivanden ska riktas mot regeringen.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013