Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
27 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Leveranstidningen Entreprenad - Entreprenad & Anläggning
2017-02-23 | 09:23
Leveranstidningen Entreprenad logotype
Trafikplats-Hjulsta-So%CC%88dra-458x258.jpg

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

I uppdraget ingår en 650 meter lång bro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutningar till E18:s befintliga trafikplats i Hjulsta. Andra delar i entreprenaden är en 70 meter lång bro, cirka 200 meter betongtunnel, en fläktstation samt dagvattendammar. En komplicerande faktor är att den dubbelspåriga Mälarbanan, enligt nuvarande planer, ska byggas ut till fyrspår under entreprenadtiden.

Uppdraget togs hem av ett joint venture, till lika delar ägt av norska Veidekke och schweiziska Implenia. Veidekke är väl etablerade i Sverige sedan länge och Implenia gör allt djupare avtryck som byggare av svensk infrastruktur. Företaget har gjort något av en rivstart sedan det hösten 2015 tog hem uppdraget att bygga de 3,6 kilometer långa huvudtunnlarna som ingår i Johannelundsdelen av Förbifart Stockholm.

Efter Johannelundstunneln och Lundatunneln är detta vår tredje större order vi nyligen säkrat i Sverige. Jag ser positiva synergier med projekt så nära kopplade till varandra både när det gäller resurser och i fråga om logistik, säger Implenia Sveriges vd Fredrik Björckebaum.

Implenia har tydliggjort att Skandinavien kommer att vara en prioriterad marknad framöver. Den strategi som valts för att bli konkurrenskraftiga beskrivs som ”en-företagsstrategi”. I praktiken innebär det etablerandet av en organisation som ser till att exempelvis teknisk och logistisk kompetens hämtas från alla delar av koncernen inför komplexa infrastrukturprojekt. Uppenbarligen är det ett arbetssätt som även Veidekke kan känna sig hemma i.

Både Veidekke och Implenia har lång erfarenhet och kompetens av att genomföra komplexa infrastrukturprojekt och kommer att ha en fullt integrerad organisation i tätt samarbete med Trafikverket, underentreprenörer och leverantörer, säger Veidekkes regionchef Marcus Nilsson.

Arbetet beräknas pågå i fem år.

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som ska binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstaden och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Enligt planerna ska den klara en trafikintensitet på cirka 140 000 fordon per dygn år 2035.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013