Ljuspunkter i sikte för pressat Caterpillar - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
27 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Leveranstidningen Entreprenad - Entreprenad & Anläggning
2017-02-23 | 09:44
Leveranstidningen Entreprenad logotype
Cat-390F-458x285.jpeg

Ljuspunkter i sikte för pressat Caterpillar

Ljuspunkter i sikte för pressat Caterpillar

Bland årets nykomlingar i Caterpillars program finns den uppgraderade bandgrävaren 390F.

Caterpillar är sedan länge starkt förknippat med Peoria i Illinois och är den överlägset största arbetsgivaren i staden som har en bit över 100 000 invånare. Jim Umpleby betonar att staden även i fortsättningen kommer att vara något av ”hem” för Caterpillar, men att huvudkontoret av strategiska skäl flyttas drygt 250 kilometer – till Chicago. Därmed står det också klart att det tidigare aviserade nya huvudkontoret i Peoria inte kommer att byggas.

Sedan 2012 hämtas ungefär två tredjedelar av försäljning och resultat från marknader utanför USA. Genom att placera vårt huvudkontor närmare ett kommunikationsnav som Chicago kan vi möta våra globala kunder, återförsäljare och anställda både enklare och mer frekvent, säger Jim Umpleby.

Enligt planerna kommer det nya högkvarteret att etableras under 2017 och fullt utbyggt sysselsätta ungefär 300 personer, några av dessa tjänster hämtade från Peoria.

Ett av Caterpillars problem är att den tunga gruvindustrin inte vaknat till liv än, även om det börjar synas vissa tecken på återhämtning. Företagets förvärv av Bucyrus 2010 – slutfört 2011 – kom med facit i hand helt fel i tiden eftersom en gruvindustri på högvarv gjorde en närmast katastrofal djupdykning kort därefter. Prislappen på motsvarande 60 miljarder kronor var kännbar även för Caterpillar. Hittills har avkastningen varit minst sagt skral, men när gruvnäringen tar fart igen står man onekligen bättre rustade än de flesta att möta den ökade efterfrågan som helt klart kommer.

Ett annat problem är att praktiskt taget samtliga företagets marknader, inklusive den nordamerikanska hemmamarknaden, präglas av svag efterfrågan. Undantaget är i första hand Kina där investeringar i främst infrastruktur och bostäder äntligen börjar ge en mer positiv känsla och hopp om en ljusare framtid.

Europa redovisas i samma ekonomiska enhet som Afrika och Mellanöstern där minskningen sammantaget varit så stor som cirka 30 procent. Merparten av nedgången hänförs dock till kraftigt minskad efterfrågan i ett flertal oljeproducerande länder. Europa beskrivs som förhållandevis stabilt, men bidrar ändå till viss oro med tanke på de protektionistiska strömningar som bland annat resulterat i Brexit.

Resultatmässigt inbjuder fjolåret inte heller till jubel. 2015 års rörelseresultat på cirka 3,4 miljarder US-dollar för helåret dalade till 498 miljoner US-dollar. En anledning är att rekonstruktionskostnaderna för att anpassa organisationen till dagens kärvare marknadssituation inte stannade förrän strax över en miljard US-dollar.

Företaget har fortfarande ett omfattande rekonstruktionsarbete framför sig. Bland annat diskuteras en nedläggning av fabriken i belgiska Gosselies, vilket i så fall direkt berör ungefär 2 000 anställda. För några veckor sedan stod det också klart att det finns planer på att flytta maskintillverkningen i Aurora i Illinois till andra produktionsanläggningar i USA.

Företagsledningen andas dock en viss optimism. Bland annat kan orderingången under det avslutande kvartalet tyda på att efterfrågan från gruvnäringen nu bottnat och förhoppningsvis letar sig uppåt igen. Ökad efterfrågan på reservdelar och förbrukningsvaror är ett positivt tecken liksom att råvarupriserna tenderar att öka globalt.

Samtidigt märks en ökade efterfrågan i potentiellt starka marknader som Kina, Europa och Brasilien. Sammantaget räcker det till en prognos för 2017 som försäljningsmässigt ligger i nivå med 2016, eller möjligen något under.

Vi är även i fortsättningen kvar i en utmanande ekonomisk miljö och fokuserar på att förbättra rörelsemarginaler, lönsamhet och avkastning för aktieägarna. Även om vi ser positiva tecken i några av våra viktigaste marknader förblir den övergripande ekonomiska miljön utmanande, säger Jim Umpleby.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013