EU-pengar till kompetensutveckling - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
27 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Leveranstidningen Entreprenad - Entreprenad & Anläggning
2017-03-01 | 15:51
Leveranstidningen Entreprenad logotype
Utbildning-458x306.jpg

EU-pengar till kompetensutveckling

EU-pengar till kompetensutveckling

Utrikesfödda och personer med yrkeserfarenhet som saknar svenska yrkesbevis ingår i målgruppen för en EU-stödd utbildningssatsning.

Byggbranschen skriker efter arbetskraft men förlegade normer och attityder avskräcker många som inte passar in i den machokultur som finns på byggena. För att fler ska välja bygg måste arbetsplatserna bli mer jämställda och inkluderande, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Han blir något av nyckelperson i projektet eftersom det formellt är Byggnads som tilldelats pengarna för att genomföra utbildningsinsatsen. Viktiga mål är att fler ska få möjlighet till en långsiktig anställning i byggbranschen, att branschens behov av kompetens tillgodoses, att arbetsmiljön förbättras och att arbetsplatserna blir mer jämställda och inkluderande.

Inte minst betonas att en stor del av målgruppen består av utrikesfödda och personer som trots flera års erfarenhet inte får ut full lön då de saknar svenska yrkesbevis.

Bristen på yrkesbevis tvingar mindre företag att konkurrera med låga priser i stället för kompetens, hur duktiga deras anställda än är. De utbildningsalternativ som finns i dag passar inte alla, för att stoppa prisdumpningen måste fler få chansen att utbilda sig och få kvitto på sin kompetens, säger Jessica Löfström, som är vd för bemanningsföretaget Expandera mera och sitter i styrgruppen för projektet.

Projektledaren Christer Carlsson har länge arbetat med yrkesutbildningsfrågor på Byggnads och har en klar bild över hur projektet ska genomföras.

Tanken är att inledningsvis kartlägga de medverkande företagens och branschens behov och möjligheter. Utifrån den kunskapsbasen ska insatserna skräddarsys för att på bästa möjliga sätt tillgodose både de anställdas, företagens och branschens behov av kompetens.

Johan Lindholm betonar att byggbranschen måste bli mycket bättre på kompetensutveckling.

Knappt en procent av byggnadsarbetarna har fått tillgång till det och här vill vi ta vårt ansvar för att stärka våra medlemmar, locka ungdomar och framtida byggnadsarbetare in i branschen, säger han.

I skrivande stund har 26 små- och medelstora företag i Stockholm tackat ja till att medverka i projektet.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013