Drottningholms gräver för Stockholm Vatten - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
27 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Leveranstidningen Entreprenad - Entreprenad & Anläggning
2017-02-23 | 09:38
Leveranstidningen Entreprenad logotype
Drottningholms-Stockholm-Vatten-458x258.jpg

Drottningholms gräver för Stockholm Vatten

Drottningholms gräver för Stockholm Vatten

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms, med basen på Ekerö, har en uttalad strategi att primärt jobba med utförandeentreprenader. Företaget har med åren byggt upp en omfattande maskinpark som också inrymmer specialmaskiner av vitt skilda slag, exempelvis långgrävare, höglyftar och borriggar. En viktig del i strategin är också att inte lägga alla ägg i samma korg utan att sprida ut uppdragen bland kunder med olika behov och önskemål. Bland beställarna finns såväl stora som små entreprenadföretag och energibolag.

Bland annat har företaget stor erfarenhet av såväl underhåll och renovering av befintliga gas- och VA-nät som rörspräckning och traditionella vatten- och avloppsarbeten.

Dessa erfarenheter kommer väl till pass när nu Drottningholms tecknat ett ramavtal med Stockholm Vatten som innebär att företaget är ensam entreprenör avseende grävmaskinstjänster, inklusive förare samt servicetjänster och beredskapstjänst, under en treårsperiod, med option om förlängning i ytterligare upp till två år.

I första hand rör det sig om anläggningsarbeten samt drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet i Stockholm, Solna och Huddinge.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013