Låt alla bilar rulla! - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
24 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Trafikforum - Persontrafik & Kollektivtrafik
2017-05-04 | 11:23
Trafikforum logotype
marre111.jpg

Låt alla bilar rulla!

Martin Hedevåg, Sverigechef för Uber, talar på Kollektivtrafikdagen 11 maj. Klicka HÄR för mer information, anmälan och hela programmet!
Martin Hedevåg kommer att förklara begreppet ”urban mobility” och framtiden kring det. Det handlar om infrastruktur i stadsmiljö men också om transporter ute på landsbygden.

 

Vad kommer du att berätta om på Kollektivtrafikdagen på Cirkus?
– Jag kommer att ta upp vart vi är på väg någonstans i de trenderna som vi ser, säger Martin Hedevåg. Många ser ju oss som en taxikonkurrent medan vår uppfattning är att vår huvudsakliga konkurrent är privatbilismen.

 

Ubers målsättning är att få fler människor i färre bilar på vägarna. För att kunna åstadkomma det krävs det litet av en beteendeförändring som gör att fler klarar att välja bort den egna bilen.

 
– Vår vision är att folk ska kunna välja mellan en rad alternativ där den egna bilen inte finns med, säger Martin Hedevåg. Där kommer kollektivtrafiken att spela en stor roll liksom cykel och gång. Samtidigt tror vi att det behöver finnas ett alternativ som är bra nog för att kunna göra den här önskade beteendeförändringen att välja bort den egna bilen. Att fatta ett medvetet beslut att inte ersätta den där andra bilen i hushållet utan i stället välja ett bättre val.

 
– Och för att nå dit behöver vi ett alternativ som är bra nog, som är prisvärt nog, pålitligt nog och bekvämt nog. Bara då kan vi på riktigt konkurrera med bilägandet och där ser vi hur vi på Uber kommer in, vi ser oss som ett komplement till kollektivtrafiken.

 
Som ett exempel nämner Martin Hedevåg London, där sker 30 procent av alla resor på Uber-nätverket vid rusningstid, morgon och eftermiddag. Och 30 procent av resorna sker inom 200 meter från en knutpunkt, alltså en tunnelbanestation, busshållplats eller tågstation runt om i hela storstadsområdet.

 
– Det här visar att folket använder Uber som ett val för den första sträckan till knutpunkten för att därefter åka kollektivt in till staden.

 
Kan du nämna något viktig trend i sammanhanget?
– Vi ser en trend som kommit samtidigt med smartphonens genomslag – den har gjort det möjligt att koppla ihop människor på ett sätt som aldrig tidigare. Samtidigt har den här utvecklingen skapat bättre och tryggare arbetsmiljö för förarna, konsumentskyddet stärks där resenären får möjlighet att få hjälp om något skulle gå fel. Alla vet hela tiden vilken förare som kör den aktuella transporten, allt är digitalt spårbart vilket också gör att skatteefterlevnaden kan bli mycket bättre.

 
– De första fyra åren av Ubers existens så handlade debatten i Sverige om taxameterns vara eller icke vara. Men nu tror jag att de flesta har höjt blicken och titta på mobiliteten i våra städer. Vi vill se en enkel och modern licensiering där vi kan använda fordon till olika saker så att vi kan få ett mycket bättre resursutnyttjande av de 4,6 miljoner bilar i Sverige som står still 96 procent av tiden. Så i stället för att skapa strukturer som gör att vi har fordon som är specialanpassade till en viss sak så kan vi skapa möjligheter som förbättrar resursutnyttjandet av alla bilar samtidigt som vi ser till att skatteefterlevnaden, arbetsmiljön och konsumentskyddet fungerar. Sett ut mobilitetssynpunkt så blir det här en mycket större fråga och där är vi gärna med och diskuterar.

 
Hur ser det ut på andra håll bortom vår svenska horisont?
– Det är viktigt att förstå att det här är en mycket tydlig trend runt om i hela världen, säger Martin Hedevåg. Finland har nyligen klubbat för en ny taxilagstiftning som kommer att modernisera hela taximarknaden från och med nästa år. Norge har kommit med en utredning som är mycket progressiv, de grannländerna går snabbt fram mot den nya mobiliteten. I Sverige ser det ut som om det kommer att gå långsamt, den regeringsutredning som kom i december innehåller visserligen en rad förslag som kan vara positiva men som inte kan bli aktuella fören maj 2020. Det är på tok för långsamt.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013