Kollektivresenären hälsosammare - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
27 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Trafikforum - Persontrafik & Kollektivtrafik
2017-02-08 | 19:11
Trafikforum logotype

Kollektivresenären hälsosammare

Åtta av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa och det resultatet har varit stabilt de senaste fem åren. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och omfattar 20 av landets kollektivtrafikbolag, dock ej SL eller ÖstgötaTrafiken.

 

– Vi har intervjuat drygt 48 000 personer kring resvanor, kvalitet och service. De trogna kollektivtrafikresenärerna reser 
till 93 procent hållbart, jämfört med bilister som har en andel på 13 procent hållbara transportsätt, säger Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik.

 

Kollektivtrafikbarometern ställer bland annat frågan om resenären har kommit fram i tid. Andelen som svarar ja är 85 procent och det är framför allt resandet med regionaltåg som drar ner genomsnittet. Analyser visar att även små förseningar påverkar resenärens nöjdhet. Vid minsta försening minskar nöjdheten med 22 procentenheter.

 

Största andelen av resandet i kollektivtrafiken står bussen för, 67 procent reser med buss och resterande åker med den spårburna trafiken. Bilister reser i högre grad med den spårburna trafiken när de reser kollektivt och längre sträckor, skillnaden gentemot totalbefolkningen är 16 procentenheter.

 

– Vi ser en trend att kollektivtrafikens växlare, det vill säga de som reser regelbundet både med kollektivtrafiken och bilen ökar. Både växlare och kollektivtrafikresenärer upplever att de fått förbättrade kollektiva resemöjligheter vilket kan vara en förklaring till att dessa grupper har minskat sitt bilinnehav, säger Mattias Andersson.

 

Totalt 78 procent av svenska befolkningen reser någon gång under året med kollektivtrafiken och en större andel av befolkningen än tidigare har gjort sig bilfria och väljer oftare kollektivtrafiken.

 

Kännedomen om vem som ansvarar för kollektivtrafiken har ökat stadigt sedan frågan började ställas 2006. Den har ökat från 58 procent till 72 procent. Kännedom och kunskap är en av flera drivkrafter för att stärka kollektivtrafikens varumärke och få fler resenärer.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013