Göta kanal totalrenoveras - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
23 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Resforum - Resor & Bussturism
2016-10-25 | 11:12
Resforum logotype
torrlagdcarlschnell111.jpg

Göta kanal totalrenoveras

Så många projekt med så stor geografisk spridning har aldrig tidigare genomförts på Göta kanal som sträcker sig mellan Mem i Östersjön och Sjötorp i Vänern. Arbetet görs för att fortsätta den betydande renovering av Göta kanal som inletts under året och som ska säkra kanalens framtida drift. Kanalen är ett stort besöksmål i sig men utgör också en viktig del för turismen längs hela sin sträckning. Under nästa sommar ska kanalen vara igång igen, men totalt kommer uppgraderingen av Göta kanal att ta ytterligare några år.

 

Det är omfattande arbeten som väntar Göta kanal i vinter. Den sammanlagda sträckan som helt eller delvis töms på vatten är nästan 8 mil. Totalt har Göta kanal 8,7 mil handgrävd kanal 0ch arbetena kommer pågå fram till april och avslutas innan kanalen öppnar för säsongen i maj 2017.

 

En stor del av jobben som görs är en del i renoveringsprojekt Göta kanal 2.0, som har inletts under året och som ska säkra Göta kanal inför framtiden.
– Vi växlar upp arbetet med Göta kanal 2.0 nu och därför är jag glad över att min företrädare Anders Donlau tackat ja till att som projektledare fortsätta driva Göta kanal 2.0. Han har under åren byggt upp en stor kunskapsbank och i det här skedet är det viktigt att vi inte tappar fart i projektet, säger Roger Altsäter, vd för AB Göta kantbolag.

 

Enligt Roger Altsäter är det en stor utmaning i att koordinera de många olika projekten med dess olika entreprenörer och dessutom synkronisera dem med det ordinarie underhållsarbetet.

 

Den 200 år gamla tekniken spelar en stor roll när Göta kanalbolag renoverar för framtiden. Många av de jobb som nu utförs har inte åtgärdats sedan kanalen byggdes. Dessutom tas tillfället i akt att dokumentera för framtiden.

 

– Under arbetets gång har vi lärt oss mycket om hur anläggningen är byggd och vilka tekniker man förr använde. Ju mer vi arbetar med Göta kanal desto mer respekt får man för de gamla metoderna som faktiskt har fungerat i 200 år, till exempel tappluckor och kulvertar. Dokumentationen av de utförda arbetena blir otroligt viktig. När kanalen är tömd passar vi på att filma för att kunna få en överskådlig bild av hur kanalen ser ut utan vatten och hur kommande projekt ska prioriteras, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0.

 

Förutom det årliga underhållsarbetet som bland annat består i att byta slussportar och broar, täta slusskammare och renovera bryggor kommer det utföras både mindre och mer omfattande markarbeten, renovering av vingmurar och tappluckor och nytt system för nivåindikatorer.

 

FAKTA/Göta kanal 2.0


Namnet på det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv. Regeringen har beslutat att avsätta 150 miljoner kronor under 2016-2017 till den nödvändiga upprustningen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214).

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013