Förlängning av ID-kontroller - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
23 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Trafikforum - Persontrafik & Kollektivtrafik
2017-02-02 | 14:52
Trafikforum logotype

Förlängning av ID-kontroller

ID-kontrollerna som infördes 4 januari 2016 gäller för passagerare som reser med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan Sverige och Danmark.

 

– Mot bakgrund av den osäkra situationen i vår omvärld förlänger regeringen ID-kontrollerna i tre månader. Regeringen följer noggrant utvecklingen i vår omvärld. Vi har fortfarande ett stort behov av ordning och säkerhet, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

 

Lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet trädde i kraft den 21 december 2015. Lagen ger regeringen en befogenhet, alltså en möjlighet, att i förordning meddela bestämmelser om att ID-kontroller ska genomföras vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Sådana åtgärder får vidtas i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten.

 

Den nya förordningen börjar gälla den 4 februari och upphör att gälla den 4 maj 2017.

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013